ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jail

JH EY1 L   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jail-, *jail*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
jail fever (n ) ไข้รากสาดใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jail[VT] จำคุก, See also: กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง, Syn. imprison, confine, detain, Ant. free, release
jail[N] เรือนจำ, See also: ห้องขัง, คุก, ตะราง, Syn. slammer, prison, nick
jailer[N] ผู้คุม, See also: ผู้คุมนักโทษ, Syn. warder, warden, gaoler
jailbird[N] คนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ติดคุก, Syn. convict, con
jailbreak[N] การแหกคุก
jailhouse[N] คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะราง, Syn. jail, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jail(เจล) {jailed,jailing,jails} n. คุก. vt. เอาเข้าคุก
jailbirdn. คนที่ติดคุก,คนขี้คุก
jailbreakn. การแหกคุก
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor
jailhousen. คุก,ตะราง

English-Thai: Nontri Dictionary
jail(n) คุก,ตะราง,เรือนจำ,ห้องขัง
jailbreak(n) การแหกคุก,การหนีคุก
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jailตะราง, คุก [ดู gaol] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jailsห้องขัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the blackmailer sometimes finds himself in jail at the end of it.และบางครั้งคนที่เเบล็คเมล์ก็ต้องไปลงเอยในคุก Rebecca (1940)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, The Godfather (1972)
It's a "Get Out Of Jail Free" card.มันเป็น "ออกไปจากคุกฟรี" บัตร Mad Max (1979)
Warden threw a party in the county jailพัศดีกินเลี้ยงสังสรรค์ในคุกเขตปกครอง The Blues Brothers (1980)
You should of heard those knocked-out jail birds singคุณควรจะได้ยินเสียงเคาะเหล่านั้นนอกจากคนขี้คุกร้องเพลง The Blues Brothers (1980)
Was dancing to the jailhouse rockกำลังเต้นรำที่ตะรางบ้านร็อค The Blues Brothers (1980)
Was dancing to the jailhouse rockกำลังเต้นรำที่ตะรางบ้านร็อค The Blues Brothers (1980)
Was dancing to the jailhouse rockกำลังเต้นรำที่ตะรางบ้านร็อค The Blues Brothers (1980)
You put their comrades in jail.คุณจับเพื่อนๆ เขาเข้าคุก Gandhi (1982)
Do you want to go to jail?อยากเข้าคุกหรือไง Gandhi (1982)
If I'm sent to jail, perhaps that is the best protest our country can make at this time.ถ้าผมถูกส่งเข้าคุกอีก มันอาจเป็นการประท้วงที่ดีที่สุด ของประเทศเราก็ได้ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jailHe was sentenced to three years in jail.
jailIt has become clear what murder-suspect Miura's jail life-style is like.
jailBy the time you get out of jail she'll probably have got married.
jailHe ended up in jail.
jailThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
jailEventually the cruel man was sentenced to jail.
jailBeing in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.
jailHe was sent to jail for murder.
jailIt's been 10 days since my boyfriend went to jail.
jailIn the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.
jailIn the end he landed in jail.
jailThe two men were released from jail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงขัง[N] jail, See also: prison, cell, gaol, nick, slammer, penitentiary, Syn. ตาราง, คุก, Example: กว่าเขาจะได้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปนอนในกรงขังแล้วสองคืน
ขี้คุก[ADJ] jailable, Syn. ขี้คุกขี้ตะราง, Example: ลองได้ชื่อว่าเป็นคนขี้คุกแล้ว สังคมให้อภัยยาก, Thai definition: ที่เคยต้องโทษจำคุกมาแล้ว
คอก[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง, Count unit: คอก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
เรือนจำ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, ตาราง, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ที่คุมขัง[N] prison, See also: jail, goal, Syn. คุก, ตาราง, เรือนจำ, Example: ผู้ที่เคยผ่านที่คุมขังแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือนรกบนดิน, Count unit: แห่ง
คุก[N] prison, See also: jail, goal, Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Example: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน, Count unit: ที่, แห่ง
คุมขัง[V] imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
พะทำมะรง[N] jailer, See also: gaoler, warder, Example: ท่านให้สินบนพะทำมะรงเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมขังอยู่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ควบคุมนักโทษ
พันธนาคาร[N] prison, See also: jail, gaol, Syn. เรือนจำ, คุก, Example: เขามองพ้นออกไปจากกำแพงของพันธนาคารอันสูงใหญ่, Thai definition: อาคารคุมขัง, Notes: (บาลี)
พัศดี[N] warden, See also: jailer, gaoler, Example: เดือนหน้าจะมีพัศดีคนใหม่มาที่เรือนจำ หวังว่าคงจะดีกว่าคนเก่านะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain   
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate   FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail   FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
ขี้คุก[adj.] (khīkhuk) EN: jailable   
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison   FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m]
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter

CMU English Pronouncing Dictionary
JAIL    JH EY1 L
JAILS    JH EY1 L Z
JAIL'S    JH EY1 L Z
JAILED    JH EY1 L D
JAILER    JH EY1 L ER0
JAILERS    JH EY1 L ER0 Z
JAILING    JH EY1 L IH0 NG
JAILHOUSE    JH EY1 L HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jail    (v) ʤˈɛɪl (jh ei1 l)
jails    (v) ʤˈɛɪlz (jh ei1 l z)
jailed    (v) ʤˈɛɪld (jh ei1 l d)
jailer    (n) ʤˈɛɪlər (jh ei1 l @ r)
jailor    (n) ʤˈɛɪlər (jh ei1 l @ r)
jailers    (n) ʤˈɛɪləz (jh ei1 l @ z)
jailing    (v) ʤˈɛɪlɪŋ (jh ei1 l i ng)
jailors    (n) ʤˈɛɪləz (jh ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牢房[láo fáng, ㄌㄠˊ ㄈㄤˊ, ] jail cell; prison cell, #26,623 [Add to Longdo]
班房[bān fáng, ㄅㄢ ㄈㄤˊ, ] jail, #62,037 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] jail, #104,963 [Add to Longdo]
大狱[dà yù, ㄉㄚˋ ㄩˋ, / ] jail; prison [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] jail [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefängnis {n}; Kerker {m} | Gefängnisse {pl}; Kerker {pl} | im Gefängnis | ins Gefängnis kommen; eingesperrt werdenjail | jails | in jail | to be sent to jail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
看守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) jailer; gaoler; (P) [Add to Longdo]
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
刑獄[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment [Add to Longdo]
獄;人屋;囚獄[ごく(獄);ひとや, goku ( goku ); hitoya] (n) (囚獄 is gikun) jail; gaol; prison [Add to Longdo]
獄死[ごくし, gokushi] (n,vs) death in jail; death in gaol [Add to Longdo]
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P) [Add to Longdo]
獄吏[ごくり, gokuri] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P) [Add to Longdo]
女部屋[おんなべや, onnabeya] (n) (1) (See 男部屋) room for female servants; (2) room where there are women; (3) (See 女牢) jail for women [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jail
   n 1: a correctional institution used to detain persons who are
      in the lawful custody of the government (either accused
      persons awaiting trial or convicted persons serving a
      sentence) [syn: {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink},
      {slammer}, {poky}, {pokey}]
   v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
      imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated
      for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate},
      {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol},
      {put away}, {remand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top