ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaguar

JH AE1 G W AA2 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaguar-, *jaguar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaguar(n) เสือจากัวร์, See also: สัตว์ตระกูลเสืออยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา, Syn. Panthera onca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaguar(แจก'วาร์) n. เสือจากัว
jaguarundin. แมวอเมริการ่างยาวขาสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
jaguar(n) เสือแผ้ว,เสือจากัวร์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jaguarMs Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสือจากัว[seūa jākūa] (n) EN: jaguar  FR: jaguar [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAGUAR JH AE1 G W AA2 R
JAGUARS JH AE1 G W AA2 R Z
JAGUAR'S JH AE1 G W AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaguar (n) ʤˈægjuəʳr (jh a1 g y u@ r)
jaguars (n) ʤˈægjuəʳz (jh a1 g y u@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲虎[Měi zhōu hǔ, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄏㄨˇ, ] jaguar, #68,533 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jaguar {m}jaguar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ豹[アメリカひょう, amerika hyou] (n) jaguar [Add to Longdo]
ジャガー[jaga-] (n) jaguar; (P) [Add to Longdo]
ジャガーシーティーエス[jaga-shi-tei-esu] (n) {comp} JaguarCTS [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャガーシーティーエス[じゃがーしーていーえす, jaga-shi-tei-esu] JaguarCTS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaguar
   n 1: a large spotted feline of tropical America similar to the
      leopard; in some classifications considered a member of the
      genus Felis [syn: {jaguar}, {panther}, {Panthera onca},
      {Felis onca}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top