ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jager

JH EY1 G ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jager-, *jager*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jager มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jager*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jager(เจ'เกอะ) n. นายพราน

CMU English Pronouncing Dictionary
JAGER    JH EY1 G ER0
DEJAGER    D EH1 JH EY0 G ER0

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Düsenjäger (n ) (Der)เครื่องบินรบไอพ่น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top