ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaculate

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaculate-, *jaculate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaculatevt. ขว้าง,พุ่ง, See also: jaculation n. การขว้าง,การพุ่ง
ejaculate(อีแจค'คิวเลท) vt.,vi. พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้น ๆ ,ร้องอุทาน,พุ่งน้ำกามออกมา -n. น้ำกามที่พุ่งออกมา., See also: ejaculator n. ดูejaculate ejaculation n. ดูejaculate

English-Thai: Nontri Dictionary
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลั่งน้ำอสุจิ[v. exp.] (lang nām asuji) EN: ejaculate   FR: éjaculer
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; ejaculate   FR: jaillir ; gicler
สำเร็จความใคร่[v.] (samret khwām khrai) EN: masturbate ; wank ; ejaculate   FR: masturber ; éjaculer

Japanese-English: EDICT Dictionary
一発抜く[いっぱつぬく, ippatsunuku] (v5k) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation) [Add to Longdo]
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang [Add to Longdo]
先走り液[さきばしりえき, sakibashirieki] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid [Add to Longdo]
先走り汁[さきばしりじる, sakibashirijiru] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top