ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackstone

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackstone-, *jackstone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackstone[N] หมากเก็บ, Syn. jacks

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jackstones?แจ็คสโตนหรือ Arang (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมากเก็บ[N] jackstones, See also: dibs, Example: หมากเก็บผู้เล่นหมากเก็บมีจำนวน 2 คนขึ้นไป ผู้เล่นแต่ละคนมีเม็ดหินเรียกว่า “หมาก” คนละ 5 เม็ด, Count unit: ตา, Thai definition: การเล่นของเด็ก ใช้เม็ดกรวดหรือลูกไม้ โยนแล้วเก็บ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมากเก็บ[n.] (mākkep) EN: jackstones ; dibs   

Japanese-English: EDICT Dictionary
手玉[てだま, tedama] (n) beanbags; jackstones; cueball [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top