ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacksnipe

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacksnipe-, *jacksnipe*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jacksnipen. นกเล็กปากสั้นจำพวกหนึ่ง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jacksnipe
   n 1: a small short-billed Old World snipe [syn: {jacksnipe},
      {half snipe}, {Limnocryptes minima}]
   2: American sandpiper that inflates its chest when courting
     [syn: {pectoral sandpiper}, {jacksnipe}, {Calidris
     melanotos}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jacksnipe

 


  

 
jacksnipe
 • n. นกเล็กปากสั้นจำพวกหนึ่ง [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
jack snipe, jack-snipe, Jacksonian, Jackson, Jackson's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top