ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackpot

JH AE1 K P AA2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackpot-, *jackpot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackpot[N] เงินรางวัลจากการเล่นเกมหรือเสี่ยงโชค, Syn. prize, reward, bonanza

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot

English-Thai: Nontri Dictionary
jackpot(n) เงินรางวัล,เงินกองกลาง,เงินพนัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Dante's a good boy, he gets the jackpot. I'll see to it.ถ้า Dante เป็นเด็กดีเขาได้รับคพ็อต ฉันจะเห็นมัน The Russia House (1990)
- Jackpot!- แจ็คพอต! 295 00: 24: Hocus Pocus (1993)
Looks like I won the jackpot!ดูเหมือนว่าชั้นจะได้แจ็กพอต The Nightmare Before Christmas (1993)
Jackpot! A genuine compass!แจ็คพอต! James and the Giant Peach (1996)
Jackpot!แจ็คพ็อ! Contact (1997)
- What's the jackpot?- กี่ตังค์ล่ะ Good Will Hunting (1997)
Whoo, doggy! Jackpot!ฮ่าๆๆ แจ็คพ็อต! Around the World in 80 Days (2004)
Jackpot. Gretchen's secret had put the plan back in motion.แจ๊คพ็อตเพราะความลับของเกรทเช่น ทำให้กลับเข้าสู่แผนอีกครั้ง. Mean Girls (2004)
Jackpot. It's her.แจ็คพ็อ มันเป็นของเธอ Cubeº: Cube Zero (2004)
if you're ever lucky enough to win the big jackpot, you should probably not make some of the mistakes I made.ถ้าคุณเคยโชคดีพอ ที่จะถูกรางวัลแจ็คพ็อตใหญ่ คุณไม่ควรทำเรื่องที่ผิดพลาด แบบผม Mr. Monk and the Game Show (2004)
You must have realized you just hit the jackpot.คุณเกิดความโลภขึ้นมา เหมือนคุณถูกแจ็คพอตรางวัลใหญ่ Mr. Monk and the Game Show (2004)
- Oh, yeah! Jackpot!เย็ด แจ็คพอตหว่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jackpotI felt I hit the jackpot.
jackpotI hit the jackpot.
jackpotMy sister hit the jackpot!
jackpotThe venturer Edward made his the jackpot in the oil business.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกถังข้าวสาร[v. exp.] (tok thang khāosān) EN: hit the jackpot ; luck out ; be in clover   FR: toucher le jackpot (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKPOT    JH AE1 K P AA2 T
JACKPOTS    JH AE1 K P AA2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackpot    (n) ʤˈækpɒt (jh a1 k p o t)
jackpots    (n) ʤˈækpɒts (jh a1 k p o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jackpot {m} | den Jackpot gewinnenjackpot | to hit the jackpot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャックポット[, jakkupotto] (n) jackpot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackpot
   n 1: the cumulative amount involved in a game (such as poker)
      [syn: {pot}, {jackpot}, {kitty}]
   2: any outstanding award

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top