ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackanapes

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackanapes-, *jackanapes*, jackanape
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackanapesn. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง,เด็กซน,สมุนรับใช้,ลิ่วล้อ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackanapes    (n) ʤˈækənɛɪps (jh a1 k @ n ei p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackanapes
   n 1: someone who is unimportant but cheeky and presumptuous
      [syn: {whippersnapper}, {jackanapes}, {lightweight}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jackanapes

 


  

 
jackanapes
 • n. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง,เด็กซน,สมุนรับใช้,ลิ่วล้อ [Hope]
 • (n) /ʤ'ækənɛɪps/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
canapes, catnaps, Carnap's, canopies, catnap's, Canopus, cognates, kidnaps, canopy's, cockneys, junipers, Kanpur's, catnip's, kidnaper's, Peckinpah's, cocaine's, juniper's, cockney's, Canopus's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top