ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack-tar

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack-tar-, *jack-tar*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jack-tarn. กลาสีเรือ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jack-tar
   n 1: a man who serves as a sailor [syn: {mariner}, {seaman},
      {tar}, {Jack-tar}, {Jack}, {old salt}, {seafarer}, {gob},
      {sea dog}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jack ( JH AE1 K)-tar ( T AA1 R)

 


  

 
jack
 • เลิกทำ: หยุดทำ [Lex2]
 • ตัวเชื่อมกระแสไฟ: ตัวเชื่อมต่อ [Lex2]
 • ไพ่แจ็ค สูงกว่าสิบต่ำกว่าควีน[Lex2]
 • แม่แรง[Lex2]
 • ต้นขนุน[Lex2]
 • ลูกขนุน[Lex2]
 • เสื้อหนังทหาร (ใช้ในสมัยกลาง )[Lex2]
 • (แจค) n. เครื่องยกของหนัก,แม่แรง,ปั้นจั่น,กลาสีเรือ,ไพ่แจค ###S. sailor [Hope]
 • (n) คนงาน,กะลาสี,แม่แรงยกของ,ธงเรือ [Nontri]
 • /JH AE1 K/ [CMU]
 • (n) /ʤ'æk/ [OALD]
 • (v) /ʤ'æk/ [OALD]
tar
 • น้ำมันดิน: วัตถุเหลวที่ได้จากน้ำมันดิน, น้ำมันราดยางถนน [Lex2]
 • สารเสพย์ติดที่ใส่ในบุหรี่: ทาร์, ส่วนที่เหลือจากควันบุหรี่ [Lex2]
 • ลาดยาง: ลาดยางถนน [Lex2]
 • ชาวเรือ (คำโบราณ): ชาวทะเล, กะลาสี [Lex2]
 • (ทาร์) n. น้ำมันดิน,น้ำมันราดยางถนน [Hope]
 • (n) น้ำมันดิน,กะลาสีเรือ [Nontri]
 • (vt) ทาน้ำมันดิน [Nontri]
 • /T AA1 R/ [CMU]
 • (v) /t'aːr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top