ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack-of-all-trades

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack-of-all-trades-, *jack-of-all-trades*, jack-of-all-trade
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack-of-all-trades[N] คนที่ช่ำชองในงานสารพัดอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jack-of-all-tradesn. บุคคลผู้แคล่วคล่องในงานสารพัดอย่าง, Syn. factotum

English-Thai: Nontri Dictionary
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jack-of-all-tradesHe is a jack-of-all-trades.
jack-of-all-tradesPeople know how handy you are to have around. You're a real jack-of-all-trades but make sure you don't turn out to be master of none.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top