ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack-o'-lantern

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack-o'-lantern-, *jack-o'-lantern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack-o'-lantern[N] ผลฟักทองที่เจาะตา จมูก และปาก แล้วใส่เทียนไว้ข้างใน (ในคืนวันเทศกาลฮาโลวีน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jack-o'-lanternn. ผลไม้กลวงที่เจาะรูเป็นตาจมูกและปาก,แล้วใส่เทียนไขหรือตะเกียงข้างใน (ในคืนวันเทศกาล Halloween)

English-Thai: Nontri Dictionary
JACK-O'-jack-o'-lantern(n) ผีกระสือ,แสงแวววาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขมด[N] ghost, See also: jack-o'-lantern, will-o'-the-wisp, phantom, Syn. ผีโขมด, Example: เวลาเดินอยู่กลางทุ่งนาห้ามพูดถึงผีโขมดเชียวนะ, Thai definition: ชื่อผีชนิดหนึ่งเป็นผีป่า จะเห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jack-o'-lantern    (n) ʤˈæk-ə-lˈæntən (jh a1 k - @ - l a1 n t @ n)
jack-o'-lanterns    (n) ʤˈæk-ə-lˈæntənz (jh a1 k - @ - l a1 n t @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャック・オ・ランターン;ジャックオランターン[, jakku . o . ranta-n ; jakkuoranta-n] (n) (See ジャックランタン) jack-o'-lantern; jack o'lantern [Add to Longdo]
ジャックランタン[, jakkurantan] (n) (See ジャックオランターン) jack-o'-lantern; jack o'lantern [Add to Longdo]
鬼火[おにび, onibi] (n) will-o'-the-wisp; jack-o'-lantern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top