ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack-knife

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack-knife-, *jack-knife*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack-knife[N] มีดพับ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jack-knife    (v) ʤˈæk-naɪf (jh a1 k - n ai f)
jack-knifed    (v) ʤˈæk-naɪft (jh a1 k - n ai f t)
jack-knifes    (v) ʤˈæk-naɪfs (jh a1 k - n ai f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャックナイフ[, jakkunaifu] (n) jack-knife [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top