ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack up

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack up-, *jack up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack up[PHRV] ยกรถขึ้นด้วยเครื่องมือ
jack up[PHRV] เพิ่มราคาหรือค่าจ้าง (คำไม่เป็นทางการ)
jack up[PHRV] มีกำลังมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
jack up[PHRV] จัดการทุกสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เตรียมพร้อม
jack up[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตำหนิ, จัดผิด
jack up[PHRV] กระตุ้นให้รับผิดชอบ
jack up[PHRV] ขึ้นราคาสูงมาก, See also: ปรับราคาขึ้นสูง, Syn. hike, hike up
jack up[PHRV] ยกด้วยแม่แรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jack Up Rigแท่นเจาะในทะเล
ตัวแท่นประกอบด้วยขา 3-5 ขา แต่ละขายาวประมาณ 300-500 ฟุต ช่วยค้ำจุนตัวแท่นติดกับพื้นทะเล สามารถเจาะในน้ำลึกตั้งแต่ 13-350 ฟุต ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศด้วย [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The insurance company totally wanted to jack up the rate, so in an effort to be more assertive, I told them to shove it.บริษัทประกัน ต้องการตั้งราคา ในความพยายามของที่จะถ่วงราคาของเราฉันเลยปฎิเสธไป When in Rome (2010)
The vibrations jack up their circuits. Snipers, shoot for the eyes.แรงสะเทือนจะเขย่าวงจรของพวกมัน\ สไนเปอร์ อย่ายิงประชาชน ให้ยิงไปที่ตาของมัน Transformers: Dark of the Moon (2011)
But if you photograph it at exactly the right angle, and then you jack up the contrast, you get a pattern, and with that, you can deduce the password, which I did.แต่ถ้าถ่ายรูปในมุมที่ถูกเป๊ะ แล้วเพิ่มความสว่าง ก็จะเห็นรูปแบบ Restless (2011)
That'll jack up the sale price.เผื่อจะได้กดราคาได้ Who Can Say What's True? (2012)
He's trying to Jack up the price to increase his cut.เขาพยายามจะขึ้นราคา ส่วนแบ่งเขาจะได้มากขึ้น Heat Run (2013)
He's trying to jack up the price to increase his cut.เขาพยายามจะปั่นราคาขึ้น เขาจะได้ส่วนแบ่งมากขึ้น O-Mouth (2013)
We're really gonna be able to jack up our prices... if we're two-time galaxy savers.จบงานนี้เราได้ขึ้นค่าตัว ช่วยจักรวาลแล้วสองรอบ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
ยกด้วยแม่แรง[v. exp.] (yok dūay maēraēng) EN: jack up   FR: soulever avec un cric

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jack up
      v 1: lift with a special device; "jack up the car so you can
           change the tire" [syn: {jack}, {jack up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top