ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jabbering

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jabbering-, *jabbering*, jabber
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Believe me... nothing could be more painful than listening' to you jabbering' on and on.เชื่อฉันซิ ไม่มีอะไรทรมานกว่าฟังแกพล่าม ไอ้ปากถอก Shoot 'Em Up (2007)
Ahh, man, I'm jabbering...แหม! ฉันเพ้อใหญ่แล้ว. Upside Down (2012)
Hours spent jabbering about backstabbingsคุยเรื่องแทงหลังกันเป็นชั่วโมงๆ Kissed by Fire (2013)
I see Captain Lilywhite standing on his stoop and jabbering away to anyone who will listen about the evils of a centralized fence.ข้าเห็นกัปตันเรือลิลลี่ไวท์ ยืนอยู่บนกราบเรือของเขา และส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวพูดน้ำไหลไฟดับ กับบทุกคนที่รับฟัง เรื่องความชั่วร้ายของการรวมอำนาจ มาศูนย์กลางผู้ซื้อขายของโจร IV. (2014)
Oh, here I am jabbering, and you're leaking all over the place.โอ้นี่ฉันการพูด และคุณรั่วทั่วทุกสถานที่ Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Enough of your incessant jabbering!เลิกพูดเยิ่นเย้อยืดยาวนะ! Alice Through the Looking Glass (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jabbering    (v) ʤˈæbərɪŋ (jh a1 b @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering [Add to Longdo]
鴃舌[げきぜつ, gekizetsu] (n) barbarian jabbering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jabbering
      n 1: rapid and indistinct speech [syn: {jabber}, {jabbering},
           {gabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top