ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

itinerant

AY0 T IH1 N ER0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -itinerant-, *itinerant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
itinerant(adj) ที่เดินทางหรือท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ, Syn. wandering, nomadic, travelling, Ant. settled
itinerant(n) ผู้ที่เดินทางไปตามที่ต่างๆ (โดยเฉพาะคนจน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
itinerant(ไอทิน'เนเรินทฺ) adj.,n. (ผู้ที่) หมุนเวียนประจำในที่ต่าง ๆ ,ซึ่งเดินทางและทำงานไปในที่ต่าง ๆ, Syn. nomadic, wandering, traveling, Ant. settled, fixed

English-Thai: Nontri Dictionary
itinerant(adj) ท่องเที่ยวไป,ธุดงค์,จาริก
itinerant(n) ผู้ท่องเที่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
itinerant justicesตุลาการจร [ดู justice in eyre] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องสมุดเคลื่อนที่[hǿngsamut khleūoenthī] (n, exp) EN: mobile library  FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]
เคลื่อนที่[khleūoenthī] (adj) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking  FR: mobile ; portable ; itinérant
เร่[rē] (adj) EN: ambulating ; itinerant ; mobile ; floating  FR: ambulant ; itinérant

CMU English Pronouncing Dictionary
ITINERANT AY0 T IH1 N ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
itinerant (j) ˈaɪtˈɪnərənt (ai1 t i1 n @ r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
江湖艺人[jiāng hú yì rén, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] itinerant entertainer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandergewerbe {n}itinerant trade [Add to Longdo]
Wanderprediger {m}itinerant preacher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker [Add to Longdo]
雲水[うんすい, unsui] (n) itinerant priest; clouds and water [Add to Longdo]
雲水行脚[うんすいあんぎゃ, unsuiangya] (n) itinerant monk being on pilgrimages to many lands [Add to Longdo]
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
行脚僧[あんぎゃそう, angyasou] (n) {Buddh} itinerant monk; monk on a pilgrimage [Add to Longdo]
山伏[やまぶし, yamabushi] (n) mountain priest; itinerant Buddhist monk [Add to Longdo]
旦過[たんが, tanga] (n) (1) {Buddh} staying the night (of an itinerant priest in Zen buddhism); itinerant priest's lodging; (2) {Buddh} providing a room for an itinerant priest so that he may meditate for a long period of time [Add to Longdo]
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]
浮草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 itinerant
   adj 1: traveling from place to place to work; "itinerant labor";
       "an itinerant judge"
   n 1: a laborer who moves from place to place as demanded by
      employment; "itinerant traders" [syn: {itinerant}, {gypsy},
      {gipsy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top