ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

itchy

IH1 CH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -itchy-, *itchy*
English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
itchy(adj) คัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
itchy(อิท'ชี) adj. คัน,มีอาการคัน, See also: itchiness n., Syn. edgy, restless
bitchy(บิท'ชี) adj. เกี่ยวกับสุนัขตัวเมียหรือแม่สุนัข,ร้าย., See also: bitchiness n.
pitchy(พิช'ชี) adj. เกี่ยวกับยางมะตอย,เหนียวเหนอะหนะ,ดำมาก ๆ ,มืดตื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itchyChicken pox is an itchy nuisance for kids.
itchyI have athlete's foot and it's very itchy.
itchyMy eyes feel itchy.
itchyMy nose is itchy.
itchyMy scalp is very itchy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาย(adj) itchy, See also: irritating, Syn. ระคาย, คัน, Example: เมื่อเดินมาถึงทุ่งหญ้าคาด้วยใบบางๆ ทั้งคม ทั้งคาย ทำให้ฉันเคืองระคายผิว แต่พอเดินทิ้งช่วงห่างออกไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้น
คะเยอ(adv) itchy, Example: ยุงกัดผมจนผมคันคะเยอไปทั้งตัว, Thai Definition: อาการคันมากที่ทำให้ต้องเกา, คันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[khan] (v) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy  FR: démanger ; avoir des démangeaisons

CMU English Pronouncing Dictionary
ITCHY IH1 CH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
itchy (j) ˈɪtʃiː (i1 ch ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こちょこちょ;コチョコチョ[kochokocho ; kochokocho] (adv,adv-to,vs) (on-mim) coochy-coo; hitchy-koo; kitchy-koo (tickling sound) [Add to Longdo]
むずむず[muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy [Add to Longdo]
掻痒;そう痒;瘙痒(oK)[そうよう, souyou] (n) (1) itch; pruritus; (adj-na) (2) amyctic; pruritic; itchy; irritating [Add to Longdo]
操車場[そうしゃじょう, soushajou] (n) switchyard [Add to Longdo]
痒い[かゆい(P);かいい, kayui (P); kaii] (adj-i) itchy; itching; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 itchy
   adj 1: nervous and unable to relax; "a constant fretful stamping
       of hooves"; "a restless child" [syn: {antsy}, {fidgety},
       {fretful}, {itchy}]
   2: causing an irritating cutaneous sensation; being affect with
     an itch; "he had an itchy toe from the mosquito bite"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top