ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irritability

IH2 R IH0 T AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritability-, *irritability*
English-Thai: Nontri Dictionary
irritability(n) ความโกรธง่าย,ความฉุนเฉียวง่าย,ความหงุดหงิด,ความระคายเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irritability๑. ความไวเกินต่อการกระตุ้น๒. ความหงุดหงิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritabilityหงุดหงิดฉุนเฉียว, ตื่นตัว, การตอบสนองต่อสิ่งเร้า, อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายโดยไม่มีเหตุผล, โมโหง่าย, ความหงุดหงิด, หงุดหงิดโกรธง่าย, อีริตาบิลิตี, ถูกกระตุ้น, หงุดหงิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, in fact, you had amnesia, slurring of speech, identity confusion, headaches, irritability and double vision.อ้า จริงๆแล้ว คุณแค่เลือดจางน่ะ Harbingers in a Fountain (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITABILITY IH2 R IH0 T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritability (n) ˌɪrɪtəbˈɪlɪtiː (i2 r i t @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
被刺激性[ひしげきせい, hishigekisei] (n) irritability [Add to Longdo]
癇性;癇症;疳性[かんしょう, kanshou] (n,adj-na,adj-no) irritability; peevishness; irascibility; hot temper [Add to Longdo]
癇癪;疳癪(iK)[かんしゃく, kanshaku] (n) passion; temper; irritability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritability
   n 1: an irritable petulant feeling [syn: {irritability},
      {crossness}, {fretfulness}, {fussiness}, {peevishness},
      {petulance}, {choler}]
   2: excessive sensitivity of an organ or body part [syn:
     {excitability}, {irritability}]
   3: a disposition to exhibit uncontrolled anger; "his temper was
     well known to all his employees" [syn: {temper},
     {biliousness}, {irritability}, {peevishness}, {pettishness},
     {snappishness}, {surliness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top