ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irrepressible

IH2 R AH0 P R EH1 S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrepressible-, *irrepressible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irrepressible(adj) ไม่สามารถควบคุมไว้ได้, See also: ไม่สามารถระงับได้, Syn. uncontrollable, independent, Ant. submissive, meek
irrepressible(adj) ร่าเริง, See also: กระปรี้กระเปร่า, กระตือรือร้น, Syn. buoyant, effervescent

English-Thai: Nontri Dictionary
irrepressible(adj) ป้องกันไม่ได้,ไม่สามารถระงับได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[khan] (v) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for  FR: démanger ; causer une envie irrépressible

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREPRESSIBLE IH2 R AH0 P R EH1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irrepressible (j) ˌɪrɪprˈɛsəbl (i2 r i p r e1 s @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
抑え難い[おさえがたい, osaegatai] (adj-i) uncontrollable; irrepressible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irrepressible
   adj 1: impossible to repress or control; "an irrepressible
       chatterbox"; "uncontrollable laughter" [syn:
       {irrepressible}, {uncontrollable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top