ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irregularity

IH2 R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irregularity-, *irregularity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irregularity(n) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ, Syn. disorganization, desultoriness
irregularity(n) ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, Ant. regularity
irregularity(n) ความไม่เรียบ, See also: ความขรุขระ, Syn. unevenness, bumpiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)

English-Thai: Nontri Dictionary
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irregularityHe is the last man to commit an irregularity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาการท้องผูก(n) constipation, See also: irregularity, Syn. ท้องผูก, Example: วัณโรคที่ลำไส้อาจทำให้มีอาการท้องผูกสลับท้องเดิน และอาจคลำพบก้อนในท้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREGULARITY IH2 R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irregularity (n) ˈɪrˌɛgjulˈærɪtiː (i1 r e2 g y u l a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regelwidrigkeit {f}; Unregelmäßigkeit {f} | Regelwidrigkeiten {pl}irregularity | irregularities [Add to Longdo]
Unregelmäßigkeit {f} | Unregelmäßigkeiten {pl}irregularity | irregularities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots [Add to Longdo]
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity [Add to Longdo]
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P) [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
不次[ふじ, fuji] (adj-na,n) irregularity [Add to Longdo]
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不順[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irregularity
   n 1: behavior that breaches the rule or etiquette or custom or
      morality [syn: {abnormality}, {irregularity}]
   2: not characterized by a fixed principle or rate; at irregular
     intervals [syn: {irregularity}, {unregularity}] [ant:
     {regularity}]
   3: an irregular asymmetry in shape; an irregular spatial pattern
     [syn: {irregularity}, {geometrical irregularity}]
   4: irregular and infrequent or difficult evacuation of the
     bowels; can be a symptom of intestinal obstruction or
     diverticulitis [syn: {constipation}, {irregularity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top