ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irregular

IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irregular-, *irregular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irregular(n) ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ, Ant. regular
irregular(adj) ผิดปกติ, Syn. abnormal, unusual, Ant. regular, normal
irregular(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ, Syn. erratic, spasmodic, unsystematic, Ant. regular
irregular(adj) ไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, Syn. uneven, crooked, bumpy, Ant. regular, even
irregular(n) สิ่งที่อยู่นอกเกณฑ์
irregularity(n) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ, Syn. disorganization, desultoriness
irregularity(n) ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, Ant. regularity
irregularity(n) ความไม่เรียบ, See also: ความขรุขระ, Syn. unevenness, bumpiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic, abnormal
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)

English-Thai: Nontri Dictionary
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irregularไม่สม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irregular flower; bilaterally symmetrical flower; zygomorphic flowerดอกสมมาตรด้านข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
irregular fluctuationการขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
irregular premiumเบี้ยประกันภัยไม่สม่ำเสมอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irregular pulseชีพจรไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregularไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ [การแพทย์]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอ, Example:

สิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน

โดยปกติวารสารแต่ละชื่อ มีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน คือ

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year ) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก กล่าวคือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน (Irregular) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Irregular, Regularlyชนิดไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if something irregular is found?ถ้าหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น Yomigaeri (2002)
But you say you've been having irregular periods.แต่คุณบอกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติใช่มั้ย Now You Know (2007)
Explains the irregular heart rhythms.มันช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่เต้นผิดจัวหวะด้วยนะ Adverse Events (2008)
Irregular heartbeat would account for the pulmonary edema.การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจทำให้ปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Steroids could cause an irregular heartbeat, making her current one irregular-er-er.เสตอร์ลอยย์สามารถทำให้ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ให้เธอแค่ครั้งเดียว ไม่ปกติ.. ติ.. Emancipation (2008)
Irregular heartbeat causes blood to back up behind the heart and into the lungs.หัวใจเต็นไม่ปกติเพราะเลือด ไหลจากหลังหัวใจ ไปยังปอด Emancipation (2008)
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ Emancipation (2008)
An irregular cycle is very common with girls your age.ประเดือนไม่มาเป็นเรื่องปกติมาก สำหรับเด็กสาววัยอย่างเธอ Dare (2009)
I paid a freshman to ask him for help with irregular verbs.ฉันจ้างรุ่นน้อง ไปขอให้ เขาสอนคำกริยา Showmance (2009)
Some say it's irregular for you to be seen drinking with the men of the Legion.มีคนบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ท่านจะมานั่งดื่มกับทหารในกอง Centurion (2010)
Oh, yeah. Irregular people, then.คนไม่ปกติก็แล้วกัน Legion (2010)
I mean, his training has been irregular and he was a civilian only two years ago.ฉันหมายถึง เขาได้รับการฝึกไม่ค่อยสม่ำเสมอ และเมื่อ 2 ปีก่อนก็ยังเป็นพลเรือนอยู่ Chuck Versus First Class (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irregularConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
irregularHe is the last man to commit an irregularity.
irregularHis attendance is irregular.
irregularI have an irregular pulse.
irregularMy menstrual cycle is irregular.
irregularShe has a set of irregular teeth.
irregularThe surface of the moon is irregular.
irregularYour attendance at classes was irregular.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(n) irregular quadrilateral
ผิดธรรมชาติ(adj) unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai Definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดธรรมชาติ(adv) unnaturally, See also: irregularly, abnormally, unusually, Syn. ผิดธรรมดา, Example: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป, Thai Definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ขาจร(n) irregular customer, See also: casual customer, Ant. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ, Example: รสชาติแบบนี้ขายได้แต่ขาจรเท่านั้นแหละ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อเป็นประจำ
อาการท้องผูก(n) constipation, See also: irregularity, Syn. ท้องผูก, Example: วัณโรคที่ลำไส้อาจทำให้มีอาการท้องผูกสลับท้องเดิน และอาจคลำพบก้อนในท้อง
ไม่สม่ำเสมอ(adv) irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu
ขาจร[khājøn] (n) EN: irregular customer
ความผันผวน[khwām phanphūan] (n) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change  FR: fluctuation [f]
ไม่ปกติ[mai pakati = mai pokkati] (adj) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular  FR: anormal
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
ผิดปกติ[phitpakati = phitpokkati] (adj) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous  FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดปรกติ[phitprokkati] (adv) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly
ผิดธรรมชาติ[phitthammachāt] (adj) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat  FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[phitthammadā] (adj) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous  FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[rūp sīlīem dān mai thao] (n, exp) EN: irregular quadrilateral

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREGULAR IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0
IRREGULARS IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0 Z
IRREGULARLY IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0
IRREGULARITY IH2 R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0
IRREGULARITIES IH2 R EH0 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irregular (n) ˈɪrˈɛgjulər (i1 r e1 g y u l @ r)
irregulars (n) ˈɪrˈɛgjuləz (i1 r e1 g y u l @ z)
irregularly (a) ˈɪrˈɛgjuləliː (i1 r e1 g y u l @ l ii)
irregularity (n) ˈɪrˌɛgjulˈærɪtiː (i1 r e2 g y u l a1 r i t ii)
irregularities (n) ˈɪrˌɛgjulˈærɪtɪz (i1 r e2 g y u l a1 r i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] irregular, #12,653 [Add to Longdo]
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, ] irregular heart-beat, #20,434 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] irregular teeth, #26,676 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, / ] irregular; uneven teeth, #36,928 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] irregular pearl, #40,901 [Add to Longdo]
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] irregular quadrilateral; trapezium [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] irregular; mixed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ordnungswidrig; unregelmäßig {adj} | ordnungswidriger | am ordnungswidrigstenirregular | more irregular | most irregular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
ぐらぐら[guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
イレギュラー[iregyura-] (adj-na) irregular [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
カルスト[karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
カ行変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
カ変[カへん, ka hen] (n) (abbr) (See カ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
サ行変格活用[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]
サ変[サへん, sa hen] (n) (abbr) (See サ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irregular
   adj 1: contrary to rule or accepted order or general practice;
       "irregular hiring practices" [ant: {regular}]
   2: not occurring at expected times [syn: {irregular},
     {unpredictable}]
   3: (used of the military) not belonging to or engaged in by
     regular army forces; "irregular troops"; "irregular warfare"
     [ant: {regular}]
   4: (of solids) not having clear dimensions that can be measured;
     volume must be determined with the principle of liquid
     displacement [ant: {regular}]
   5: falling below the manufacturer's standard; "irregular jeans"
   6: deviating from normal expectations; somewhat odd, strange, or
     abnormal; "these days large families are atypical"; "atypical
     clinical findings"; "atypical pneumonia"; "highly irregular
     behavior" [syn: {atypical}, {irregular}]
   7: lacking continuity or regularity; "an irregular worker";
     "employed on a temporary basis" [syn: {irregular},
     {temporary}]
   8: (of a surface or shape); not level or flat or symmetrical;
     "walking was difficult on the irregular cobblestoned surface"
   9: independent in behavior or thought; "she led a somewhat
     irregular private life"; "maverick politicians" [syn:
     {irregular}, {maverick}, {unorthodox}]
   n 1: a member of an irregular armed force that fights a stronger
      force by sabotage and harassment [syn: {guerrilla},
      {guerilla}, {irregular}, {insurgent}]
   2: merchandise that has imperfections; usually sold at a reduced
     price without the brand name [syn: {irregular}, {second}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top