ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iron

AY1 ER0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iron-, *iron*
Possible hiragana form: いろん
English-Thai: Longdo Dictionary
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.
environment(n) สิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iron(n) เข้มแข็งเหมือนเหล็ก, See also: บึกบึนเหมือนเหล็ก, Syn. strong, tough
iron(adj) เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, unrelenting, Ant. flexible
iron(n) เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
iron(adj) ซึ่งมีธาตุเหล็ก, Syn. ferric, ferrous
iron(n) ตรวน, See also: โซ่ตรวน
iron(n) เตารีด
iron(n) ธาตุเหล็ก, See also: เหล็ก
iron(vt) รีด (เสื้อผ้า), See also: ทับให้เรียบ, Syn. press
iron(adj) โหดร้าย, See also: อำมหิต, เหี้ยม, Syn. stern, harsh, cruel, Ant. kind
iron(sl) ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ, Syn. homosexual, poof

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n., pl. โซ่ตรวน -Phr. in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน adj. ทำด้วยเหล็ก, คล้ายเหล็ก, แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก, โหดเหี้ยม, ทารุณ, แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด, ใส่เหล็ก, ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
iron horseรถไฟ,ม้าเหล็ก, Syn. locomotive
ironclad(ไอ'เอิร์นแคลด) adj. หุ้มเกราะ,หุ้มเหล็ก,แข็งแกร่งมาก,ไม่แตกสลาย,ไม่ถูกทำลายได้. n. เรือรบหุ้มเกราะ, Syn. unalterable
ironfistedadj. เหี้ยมโหด,ทารุณ,กดขี่, Syn. penurious
ironhandedadj. เข็มงวด,เฉียบขาด
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironing(ไอ'เอิร์นนิง) n. การรีดผ้า,การรีดด้วยเตารีด,สิ่งที่ถูกรีด
ironside(ไอ'เอิร์นไซดฺ) n. ผู้มีความอดทนมาก
ironsmith(ไอ'เอิร์นสมิธ) n. ช่างเครื่องเหล็ก,ช่างตีเหล็ก, Syn. blacksmith

English-Thai: Nontri Dictionary
iron(n ) เตารีด,เหล็ก
iron(vt ) รีดผ้า,ล่ามโซ่,ทำให้แบน,บุเหล็ก,ปราบให้เรียบ
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironworks(n) โรงหลอมเหล็ก
irony(n) การพูดอย่างใจอย่าง,คำประชดประชัน
CAST cast iron(n) เหล็กหล่อ
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง
environ(vt) ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม,ตีวงล้อม
environment(n) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,ภาวะแวดล้อม,การโอบล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Iron Curtainม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Iron Law of Oligarchy, theกฎเหล็กคณาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
iron law of wagesกฎเหล็กแห่งค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
iron oxide electrodeลวดเชื่อมเหล็กออกไซด์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
iron panชั้นดานเหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
iron powder electrodeลวดเชื่อมผงเหล็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
irontherapy; ferrotherapyการรักษาด้วยเหล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ironyการแฝงนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
irony of fateการแฝงนัยเชิงโชคล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ironเหล็ก [TU Subject Heading]
Ironเหล็ก [การแพทย์]
Iron ageยุคเหล็ก [TU Subject Heading]
Iron and Ferro Alloyกลุ่มแร่เหล็กและโลหะผสมเหล็ก, Example: แร่เหล็กเกิดในรูปของสารประกอบออกไซด์ สำหรับแร่ที่มีโลหะซึ่งเมื่อนำมาผสมกับโลหะเหล็ก เรียกว่า "เหล็กผสม" (Ferro Alloy) ทำให้เหล็กมีคุณภาพดีเป็นพิเศษ เหมาะสมที่จะนำไปใช้สร้างอุปกรณ์และเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ทั้งในการก่อสร้างและของใช้ในบ้านเรือน ฯลฯ แร่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ - แร่เหล็ก พบในจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เลย - แร่แมงกานีส พบในจังหวัดลำพูน เลย สระแก้ว - แร่ทังสเตน พบในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ ตาก กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง [สิ่งแวดล้อม]
Iron Binding Capacity, Totalความสามารถจับเหล็กได้เต็มที่ [การแพทย์]
Iron Blueไอร์ออนบลู [การแพทย์]
Iron Carbonylเหล็กคาร์โบนิล [การแพทย์]
Iron Chelating Agentsสารที่จับเหล็ก [การแพทย์]
Iron contentปริมาณเหล็ก [TU Subject Heading]
Iron Contentปริมาณสารเหล็ก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iron wood(n) ต้นบุนนาค, Syn. ceylon iron wood
ironmasterช่างเหล็ก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ The Great Dictator (1940)
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น Rebecca (1940)
Do you know what it's like to fall in the mud and get kicked in the head by an iron boot?รู้มั้ยว่าการล้มลงในโคลน และโดนเตะที่หัว ด้วยรองเท้าเหล็กมันเป็นยังไง Airplane! (1980)
Once Marcin had toothache he heated the iron and pressed it here.ครั้งหนึ่ง มาร์ชีนปวดฟัน เขาเสียบปลั๊กเตารีด แล้วก็ทาบลงตรงนี้ A Short Film About Love (1988)
Iron them out.ก็แก้มันซะสิ The Lawnmower Man (1992)
And we have a little, fat, iron stove, and in the winter we keep a fire going in it.มีเตาเหล็กใหญ่ ในฤดูหนาวเราก็ก่อไฟเอาไว้ Of Mice and Men (1992)
Doodle's mum told me she irons him fifteen shirts a week.แม่เขาบอกว่าหล่อนรีดเสื้อให้เขาสัปดาห์ละ 15 ตัว The Cement Garden (1993)
Some put it through sheet iron or truck radiators, got all kind of poisons that can kill you.บางคน ใส่น้ำพวกนี้ผ่านแผ่นเหล็ก หรือเครื่องทำความร้อนบรรทุก ได้พิษออกมา พิษที่ฆ่าคนได้ The Education of Little Tree (1997)
They tied him to a stake, then burned his family while he watched... and then they placed a red-hot cross of iron on his face... because he would not repent.เขาต้องทนเห็นครอบครัวถูกเผาทั้งเป็น แล้วพวกนั้นก็เอาเหล็กกางเขนร้อนทาบบนใบหน้าของเขา เพียงเพราะพวกเขาทำผิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
The iron shattered his bones and tore his entrails.เหล็กแตกกระดูกของเขาและฉีกอวัยวะภายในของเขา Princess Mononoke (1997)
Who made the iron that bought the rice?ใครทำเหล็กที่ซื้อข้าวหรือไม่ Princess Mononoke (1997)
We used up the iron in the sand by the lake.เราใช้เหล็กในทรายริมทะเลสาบ Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironA magnet attracts iron.
ironAn iron bridge was built across the river.
ironAn iron curtain has descended across the Continent.
ironAs rust eats iron, so care eats the heart. [Proverb]
ironElectric irons are heated by electricity.
ironGalileo dropped two iron balls from the top of the tower.
ironGolden Gate Bridge is made of iron.
ironGold is heavier than iron.
ironGold is more precious than iron.
ironGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.
ironHe can bend an iron rod with his hands.
ironHe opened the locked door with an iron bar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน(adv) sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai Definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน(adj) sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai Definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
เครื่องรีดผ้า(n) ironing machine
เหล็ก(n) iron, See also: steel, Example: ขันใบนี้เป็นขันเคลือบลายทำด้วยเหล็ก, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 26 สัญลักษณ์ Fe เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1536 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทำเหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า
เหล็กแผ่น(n) iron plate, See also: sheet iron, Example: เหล็กแผ่นที่กองทิ้งไว้ให้ตากแดด ตากฝน ต้องโดนสนิมกินแน่, Count Unit: แผ่น
เครื่องเหล็ก(n) hardware, See also: ironware, metalware, Example: เครื่องเหล็กที่นิยมทำกันในประเทศไทย คือ เครื่องใช้ในครัวเรือนและการเกษตร เช่น มีด ขวาน, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
ปอดเหล็ก(n) iron lung, Example: ี้เด็กบางรายต้องผ่าตัดเปลี่ยนปอดเป็นปอดเหล็กตั้งแต่เด็กเนื่องจากโรคโปลีโอ, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: เครื่องกลไกสร้างด้วยโลหะ ใช้ทำให้เกิดการบีบ และขยายของทรวงอกในการหายใจแทนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เมื่อมีการอัมพาตของกล้ามเนื้อ เช่น ในโรคโปลีโอ
ม่านเหล็ก(n) iron curtain, See also: Soviet Union, USSR, Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก, Example: นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทหารระดับสูงสุดของอดีตผู้นำค่ายหลังม่านเหล็กเหยียบแดนหลังม่านไม้ไผ่, Thai Definition: เรียกประเทศรัสเซียสมัยที่ยังมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ม่านเหล็ก(n) iron curtain, See also: Soviet Union, USSR, Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก, Example: นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทหารระดับสูงสุดของอดีตผู้นำค่ายหลังม่านเหล็กเหยียบแดนหลังม่านไม้ไผ่, Thai Definition: เรียกประเทศรัสเซียสมัยที่ยังมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ลูกกรงเหล็ก(n) iron bar, Example: ตึกแถวที่นี่มีลูกกรงเหล็กกั้นหน้าต่างทุกบาน เพราะกลัวโจรปล้น, Thai Definition: สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ๆ ของกรงทำด้วยเหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [f]
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
บรรยากาศ[banyākāt] (n) EN: atmosphere ; air ; environment  FR: atmosphère [f] ; air [m] ; ambiance [f]
บอร์กโดซ์[Bøkdō] (tm) EN: Bordeaux  FR: Bordeaux ; Girondins de Bordeaux [mpl]
บริเวณ[børiwēn] (n) EN: vicinity ; environs  FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บริเวณนั้น ๆ[børiwēn nan-nan] (x) EN: about  FR: aux environs de
ช่างเหล็ก[chang lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker  FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างตีเหล็ก[chang tī lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith  FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[chīwit kap singwaētløm] (n, exp) EN: human being and environment
แดก[daēk] (v) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically  FR: tourner en dérision ; ironiser

CMU English Pronouncing Dictionary
IRON AY1 ER0 N
IRONS AY1 ER0 N Z
IRONY AY1 R AH0 N IY0
IRONED AY1 ER0 N D
IRONIC AY0 R AA1 N IH0 K
IRONTON AY1 R N T AH0 N
IRONIES AY1 R AH0 N IY0 Z
IRONING AY1 ER0 N IH0 NG
IRONING AY1 R N IH0 NG
IRONIZE AY1 ER0 N AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iron (v) ˈaɪən (ai1 @ n)
irons (v) ˈaɪənz (ai1 @ n z)
irony (n) ˈaɪərəniː (ai1 @ r @ n ii)
ironed (v) ˈaɪənd (ai1 @ n d)
ironic (j) ˈaɪrˈɒnɪk (ai1 r o1 n i k)
ironies (n) ˈaɪərənɪz (ai1 @ r @ n i z)
ironing (v) ˈaɪənɪŋ (ai1 @ n i ng)
ironclad (j) ˈaɪənklæd (ai1 @ n k l a d)
ironical (j) ˈaɪrˈɒnɪkl (ai1 r o1 n i k l)
ironside (n) ˈaɪənsaɪd (ai1 @ n s ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, / ] iron Fe, transition metal, atomic number 26, #1,866 [Add to Longdo]
铁矿石[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] iron ore, #11,889 [Add to Longdo]
铁杆[tiě gān, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢ, / ] iron (golf club), #11,966 [Add to Longdo]
铁杆[tiě gǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢˇ, / ] iron rod, #11,966 [Add to Longdo]
[móu, ㄇㄡˊ, ] iron pot; metal cap, #21,207 [Add to Longdo]
铁板[tiě bǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ, / ] iron panel; hot iron plate for fast grilling (Japanese: teppan), #21,464 [Add to Longdo]
铁矿[tiě kuàng, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] iron ore, #23,075 [Add to Longdo]
铁丝[tiě sī, ㄊㄧㄝˇ ㄙ, / ] iron wire; CL:根[gen1], #28,652 [Add to Longdo]
铁腕[tiě wàn, ㄊㄧㄝˇ ㄨㄢˋ, / ] iron fist (of the state), #39,475 [Add to Longdo]
铁蹄[tiě tí, ㄊㄧㄝˇ ㄊㄧˊ, / ] iron hoof (of the oppressor), #50,929 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonstahlschere {f}iron bar cutter [Add to Longdo]
Dampfross {n}iron horse [Add to Longdo]
Eisen {n} | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron [Add to Longdo]
Eisenbeschlag {m}iron mountings [Add to Longdo]
Eisenerz {n}iron ore [Add to Longdo]
Eisengehalt {m}iron content [Add to Longdo]
Eisengießerei {f} | Eisengießereien {pl}iron foundry | iron foundries [Add to Longdo]
Eisengitter {n}iron grate [Add to Longdo]
Eisenguss {m}iron casting [Add to Longdo]
Eisenmangel {m}iron deficiency [Add to Longdo]
Eisenstange {f}iron rod; iron bar [Add to Longdo]
Eisentablette {f}iron tablet [Add to Longdo]
Eisenzeit {f} [hist.] | vorrömische Eisenzeit {f} | frühe Eisenzeit | späte EisenzeitIron Age | pre-Roman iron age | early Iron Age | late Iron Age [Add to Longdo]
Ironie {f} | Ironien {pl}irony | ironies [Add to Longdo]
Pyrit {n}; Eisenkies {m} [min.] | Pyrite {pl}iron pyrites | pyrites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
たこ焼き器;蛸焼き器[たこやきき, takoyakiki] (n) (See たこ焼き) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
皮肉[ひにく, hiniku] Ironie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iron
   adj 1: extremely robust; "an iron constitution" [syn: {cast-
       iron}, {iron}]
   n 1: a heavy ductile magnetic metallic element; is silver-white
      in pure form but readily rusts; used in construction and
      tools and armament; plays a role in the transport of oxygen
      by the blood [syn: {iron}, {Fe}, {atomic number 26}]
   2: a golf club that has a relatively narrow metal head
   3: implement used to brand live stock [syn: {iron}, {branding
     iron}]
   4: home appliance consisting of a flat metal base that is heated
     and used to smooth cloth [syn: {iron}, {smoothing iron}]
   v 1: press and smooth with a heated iron; "press your shirts";
      "she stood there ironing" [syn: {iron}, {iron out},
      {press}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top