ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iridescent

IH2 R AH0 D EH1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iridescent-, *iridescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iridescent(adj) มีสีสันเหมือนสีรุ้ง, See also: มีสีเหลือบ, Syn. opalescent

English-Thai: Nontri Dictionary
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
viridescent(adj) มีสีเขียวอ่อน,อมเขียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iridescent Sheenรัศมีเหลือง, เงาประกายรอบๆ [การแพทย์]
Iridescent Visionเห็นสีรุ้งรอบดวงไฟ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRIDESCENT IH2 R AH0 D EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iridescent (j) ˌɪrɪdˈɛsnt (i2 r i d e1 s n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイヤン[kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish [Add to Longdo]
カスリイシモチ[kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus) [Add to Longdo]
玉虫;吉丁虫[たまむし, tamamushi] (n) jewel beetle; Chrysochroa fulgidissima; insect with iridescent wings [Add to Longdo]
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iridescent
   adj 1: varying in color when seen in different lights or from
       different angles; "changeable taffeta"; "chatoyant (or
       shot) silk"; "a dragonfly hovered, vibrating and
       iridescent" [syn: {changeable}, {chatoyant},
       {iridescent}, {shot}]
   2: having a play of lustrous rainbow colors; "an iridescent oil
     slick"; "nacreous (or pearlescent) clouds looking like
     mother-of-pearl"; "a milky opalescent (or opaline) luster"
     [syn: {iridescent}, {nacreous}, {opalescent}, {opaline},
     {pearlescent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top