ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ireful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ireful-, *ireful*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ireful(ไอ'เออฟูล) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล,โกรธง่าย,โมโหร้าย., See also: irefully adv. irefulness n., Syn. irascible
direful(ได'เออฟูล) adj. น่ากลัว,หายนะ,ร้าย, See also: direfulness n. ดูdireful, Syn. terrible

English-Thai: Nontri Dictionary
ireful(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ireful (j) ˈaɪəfəl (ai1 @ f @ l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ireful
      adj 1: feeling or showing extreme anger; "irate protesters";
             "ireful words" [syn: {irate}, {ireful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top