ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iota

AY2 OW1 T AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iota-, *iota*
Possible hiragana form: いおた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iota(n) จำนวนที่เล็กน้อยมาก, Syn. jot, particle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iota(ไอโอ'ทะ) n. จำนวนเล็กน้อยมาก,พยัญชนะตัวที่ 9 ของภาษากรีก, Syn. particle, jot
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
iota(n) ส่วนน้อยนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ่งก้อย[kingkøi] (n) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap  FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IOTA AY2 OW1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iota (n) ˈaɪˈoutə (ai1 ou1 t @)
iotas (n) ˈaɪˈoutəz (ai1 ou1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约塔[yāo tǎ, ㄧㄠ ㄊㄚˇ, / ] iota (Greek letter Ιι) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
アオイソハゼ[aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
アニオタ[aniota] (n) (col) (abbr) (See アニメ,オタク) anime otaku [Add to Longdo]
イソハゼ[isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
オスジイソハゼ[osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iota
   n 1: a tiny or scarcely detectable amount [syn: {shred},
      {scintilla}, {whit}, {iota}, {tittle}, {smidgen},
      {smidgeon}, {smidgin}, {smidge}]
   2: the 9th letter of the Greek alphabet

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top