ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inviolable

IH2 N V AY1 AH0 L AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inviolable-, *inviolable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inviolable(adj) ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ), See also: ซึ่งได้รับการยอมรับ, Syn. holy, sacred, unalterable
inviolable(adj) ซึ่งไม่อาจรุกล้ำได้ (เขตแดน), See also: ซึ่งไม่สามารถล่วงละเมิดได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact, unbroken

English-Thai: Nontri Dictionary
inviolable(adj) ล่วงล้ำไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inviolableที่จะละเมิดมิได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inviolableที่จะละเมิดมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inviolableMy room is an inviolable refuge.

CMU English Pronouncing Dictionary
INVIOLABLE IH2 N V AY1 AH0 L AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inviolable (j) ˈɪnvˈaɪələbl (i1 n v ai1 @ l @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可侵犯[bù kě qīn fàn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, ] inviolable; inviolability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule [Add to Longdo]
不可侵権[ふかしんけん, fukashinken] (n) inviolable right [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inviolable
   adj 1: incapable of being transgressed or dishonored; "the
       person of the king is inviolable"; "an inviolable oath"
       [ant: {violable}]
   2: immune to attack; incapable of being tampered with; "an
     impregnable fortress"; "fortifications that made the frontier
     inviolable"; "a secure telephone connection" [syn:
     {impregnable}, {inviolable}, {secure}, {strong},
     {unassailable}, {unattackable}]
   3: must be kept sacred [syn: {inviolable}, {inviolate},
     {sacrosanct}]
   4: not capable of being violated or infringed; "infrangible
     human rights" [syn: {absolute}, {infrangible}, {inviolable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top