ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invincible

IH2 N V IH1 N S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invincible-, *invincible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invincible(adj) ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้, Syn. unshakable
invincible(adj) ซึ่งไม่อาจเอาชนะได้, Syn. unbeatable, unconquerable, Ant. conquerable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invincible(อินวิน'ซะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้,ไม่สามารถทำให้แพ้ได้,ทำลายไม่ได้., See also: invincibility, invincibleness n. invincibly adv., Syn. insuperable

English-Thai: Nontri Dictionary
invincible(adj) ตีไม่แตก,ทำลายไม่ได้,อยู่ยงคงกระพัน,เหนียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There have been tyrants and murderers and for a time, they can seem invincible but in the end, they always fall.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงคงกระพัน แต่ท้ายที่สุด ก็ไปไม่รอด Gandhi (1982)
I am the Invincible Sword Goddess.ฉันเป็นเจ้าแม่ดาบคงกระพัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
"Our brave and invincible fighting men have delivered a powerful blowกองบัญชาการทหารรายงานมาว่า... Malèna (2000)
Thinking you're invincible or indestructible.คิดว่าเธอไม่สามารถเอาชนะมันได้ หรือไม่อาจทำลายล้างมันได้ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
And Mathayus, with the invincible sword in his grasp, looked eagerly to his reunion with Sargon.และมัซทายอัส ได้ครอง ดาบที่ไม่อาจเอาชนะได้ กระหายที่จะไปพบกับซาร์ก้อนอีกครั้ง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
He is an invincible man.เขาได้หายตัวไป Iljimae (2008)
One who possesses it will be invincible to the virus weapon.เพราะคนทีได้มันไป อาวุธไวรัสชนิดนี้จะไม่สามารถทำอันตรายเขาได้ Death Note: L Change the World (2008)
I am invincible InvincibleI am invincible Invincible Sex and the City 2 (2010)
I am invincible InvincibleI am invincible Invincible Sex and the City 2 (2010)
I am invincible InvincibleI am invincible Invincible Sex and the City 2 (2010)
Invincible Iron Man,อินวินซิเบิล ไอรอนแมน The Excelsior Acquisition (2010)
Invincible Windflower?สุดยอดผู้สืบทอด? You've Fallen for Me (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
INVINCIBLE IH2 N V IH1 N S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invincible (j) ˈɪnvˈɪnsəbl (i1 n v i1 n s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不败之地[bù bài zhī dì, ㄅㄨˋ ㄅㄞˋ ㄓ ㄉㄧˋ, / ] invincible position [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbesiegbar; unbezwingbar {adj} | unbesiegbarer | am unbesiegbarsteninvincible | more invincible | most invincible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na,n) indomitable perseverance; invincible fortitude [Add to Longdo]
常勝[じょうしょう, joushou] (n) invincible [Add to Longdo]
不抜[ふばつ, fubatsu] (adj-na,n) firm; steadfast; indomitable; unswerving; invincible [Add to Longdo]
無敵[むてき, muteki] (adj-na,n,adj-no) invincible; unrivaled; unrivalled [Add to Longdo]
無敵艦隊[むてきかんたい, mutekikantai] (n) Spanish Armada; invincible armada [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invincible
   adj 1: incapable of being overcome or subdued; "an invincible
       army"; "her invincible spirit" [syn: {invincible},
       {unbeatable}, {unvanquishable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top