ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invigorating

IH2 N V IH1 G ER0 EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invigorating-, *invigorating*, invigorat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's invigorating and terrifying.มันทั้งฮึกเหิมและข่มขวัญ Brave New World (2008)
ERIC AND I HAD THE MOST INVIGORATING WALKเอริคกับฉันเดินมาจากโรงแรม เป็นการเดินที่มีชีวิตชีวาที่สุด Valley Girls (2009)
That is a bracing cold, an invigorating cold.นี่เย็นแต่ทำให้สดชื่น เย็นแต่ทำให้กระปี้กระเปร่า The Bozeman Reaction (2010)
A crisp and almost invigorating scent. And at the top we feel not only the leaves and the rainwater, but also the sky.กลิ่นหอมกรอบและเกือบทำให้ชุ่มชื่น และเรารู้สึก ไม่แค่ใบไม้และสายฝน Perfect Sense (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invigoratingIt's invigorating to breathe the brisk, fresh mountain air.

CMU English Pronouncing Dictionary
INVIGORATING IH2 N V IH1 G ER0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invigorating (v) ˈɪnvˈɪgərɛɪtɪŋ (i1 n v i1 g @ r ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
爽やか[さわやか, sawayaka] (adj-na,n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  invigorating
      adj 1: imparting strength and vitality; "the invigorating
             mountain air" [ant: {debilitating}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top