ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

investment banker

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investment banker-, *investment banker*
English-Thai: Longdo Dictionary
investment banker(n) วาณิชธนากร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investment bankerธนาคารการลงทุน, Example: สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dad's not an investment banker in Manhattan.พ่อผมไม่ใช่นักลงทุนจากแมนฮัทตั้น Committed (2008)
This isn't just investment bankers and C.E.O.s.ไม่ใช่มีแต่นักลงทุนธนาคาร หรือซีอีโอ Taking Account (2011)
Lisa Hill's husband Ron Hill is the investment banker representing K.P.W..สามีของลิซ่า ฮิลล์ รอน ฮิลล์ เป็นตัวแทนการลงทุนของเคพีดับเบิลยู Til Death Do Us Part (2012)
They look more like investment bankers to me.พวกเขาเหมือนนายธนาคาร 2 Pi R (2013)
He was an investment banker trying to get back to nature.เขาเคยเป็นนักวาณิชธนกิจ(นักลงทุน) พยายามคืนสู่ความเป็นธรรมชาติ The Fact in the Fiction (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investment bankerInvestment bankers are tearing their hair out over the crash.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  investment banker
      n 1: a banker who deals chiefly in underwriting new securities
           [syn: {investment banker}, {underwriter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top