ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

investigation

IH2 N V EH2 S T AH0 G EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investigation-, *investigation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
investigation(n) การตรวจสอบหาความจริง, See also: การตรวจสอบข้อเท็จจริง, Syn. examination, exploration, scrutiny
investigation(n) การสืบสวน, See also: การไต่สวน, การสอบสวน, Syn. examination, inquiry, probe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ,การสืบสวน,การไตร่สวน,การสอบสวน

English-Thai: Nontri Dictionary
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
investigationการสืบค้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
investigationการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
investigationการสืบสวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Investigation, Federal Bureau of (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigationการสืบสวน, การตรวจสอบ, วิธีการค้นคว้า, การตรวจสืบสวน, การตรวจช่วยวิเคราะห์ [การแพทย์]
Investigation, Appropriateการชันสูตรที่เหมาะสม [การแพทย์]
Investigation, Specialการตรวจพิเศษ [การแพทย์]
Investigations ; Investigationการสืบสวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has the investigation started?การสอบสวนเริ่มต้นหรือยัง Casualties of War (1989)
A story that reveals, with each layer of investigation something finer and nobler.ชั้นอยากได้คนที่จะมาช่วยงานชั้นมากกว่า อ่าใช่ครับ นั่นก้อเป็นอีกกรณีนึง ปล่องให้เป็นหน้าที่ของผมเอง โอเค? Hero (1992)
He's been moved to Scotland, which has impeded my investigation into his case.เขาถูกย้ายไปยังสก๊อตแลนด์ซึ่งมี ขัดขวางการตรวจสอบข? In the Name of the Father (1993)
I'm afraid there'll be an investigation after the war.ถ้าคุณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Careful investigation of the facts tell us, therefore that the Scordia woman committed no other crime than that of being iII-fated, alone and beautiful.จากการสืบสวนข้อเท็จจริงเราทราบว่า... แม่หม้ายสกอร์เดียไม่เคยทำผิดอะไร นอกจากโชคร้ายตัวคนเดียว... Malèna (2000)
...into the investigation of train 177... being conducted at the Eastrail holding warehouses.การสืบสวนคดีรถไฟสาย 177 ที่ลานเก็บรถไฟอีสต์เทรล Unbreakable (2000)
The investigation is narrowing downตำรวจเริ่มได้เบาะแสแล้ว 331 00: 47: 48,029 Failan (2001)
Kwan launches an investigation into the cheating scandal.อาจารย์ควานกำลังสืบเรื่องที่พวกนั้นโกงข้อสอบอยู่ Hothead (2001)
Our Investigations show that you are a triad member who has been giving away our every moveลู่ คิน-มิง หน่วยสืบสวนของเราแจ้งว่า คุณเป็นหนึ่งในสมาชิกแก็งค์ไอ้แซม ที่คอยแจ้ง การเคลื่อนไหวของเรา Infernal Affairs (2002)
I'm in charge of the claw investigation now, remember?ฉันดูแลเรื่องการสืบสวนคดีของคลอว์ จำได้มั้ย? Inspector Gadget 2 (2003)
Your story doesn't check out, it contradicts our investigation and the statements made by Mrs Peck and Mr Rivers.คำให้การคุณไม่เข้ากับสิ่งที่เราสอบสวนได้ นี่เป็นคำให้การของคุณนายเป็กกับคุณริเวอร์ 21 Grams (2003)
A police investigation in Scotland.การสืบสวนของตำรวจในสก๊อตแลนด์ Swimming Pool (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investigationA few important facts emerged after the investigation.
investigationA thorough investigation is now in progress.
investigationFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
investigationI believe this may be a correction after investigation of his date of birth in the family register.
investigationI don't want the investigation to burn out.
investigationIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
investigationI was asked to cooperate with them for the criminal investigation.
investigationKilby applied Emmet's theory to his investigation of the referendum held in Greece in 1948.
investigationRecent investigations have demonstrated that the application of Emmet's theory is not always without defects.
investigationThe cause of the accident is still under investigation.
investigationThe FTC nailed down new evidence in the fraud investigation.
investigationThe investigation by the police brought their secret life to light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานค้นคว้า(n) research, See also: investigation, investigating, Syn. งานวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย, Example: ในปัจจุบันมีงานค้นคว้าที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย, Count Unit: งาน,ชิ้น, Thai Definition: งานที่มีการสืบสาวหาข้อมูลอย่างถูกถ้วนตามหลักวิชา
งานวิจัย(n) research, See also: investigation, study, Syn. การวิจัย, การค้นคว้า, การค้นคว้าวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย, Example: อาจารย์มหาวิทยาลัยควรทำงานสอนควบคู่ไปกับงานวิจัย, Count Unit: ชิ้น,งาน
วิมังสา(n) investigation, See also: examination, trial, Syn. การสอบสวน
การสืบสวน(n) investigation, See also: enquiry, inquiry, examination, research, Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์, Example: ตำรวจรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนคดีค้ายาบ้ารายใหญ่ที่จับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้, Thai Definition: การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสืบสวน[kān seūpsūan] (n) EN: investigation
การสอบสวน[kān søpsūan] (n) FR: enquête [f] ; investigation [f]
การไต่สวน[kān taisūan] (n) EN: investigation ; inquest
กองตรวจภาษีอากร[køng trūat phāsī-akøn] (n, exp) EN: bureau of investigation of tax offences
กรมสอบสวนคดีพิเศษ[Krom Søpsūan Khadī Phisēt] (org) EN: Department of Special Investigation (DSI)
งานวิจัย[ngān wijai] (n, exp) EN: research ; investigation ; study ; report  FR: étude [f] ; rapport [m]
แผนกสืบสวน[phanaēk seūpsūan] (n, exp) EN: investigation section
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท)[Samnakngān Khanakammakān Pǿngkan Lae Prāpprām Kān Thutjarit Nai Phāk Rat] (org) EN: Department of Special Investigation (DSI)
สันติบาล[santibān] (n) EN: public security officer ; special security police ; Central Bureau of Investigation
วิจัย[wijai] (n) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe  FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVESTIGATION IH2 N V EH2 S T AH0 G EY1 SH AH0 N
INVESTIGATIONS IH2 N V EH2 S T AH0 G EY1 SH AH0 N Z
INVESTIGATIONAL IH2 N V EH0 S T IH0 G EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
investigation (n) ˈɪnvˌɛstɪgˈɛɪʃən (i1 n v e2 s t i g ei1 sh @ n)
investigations (n) ˈɪnvˌɛstɪgˈɛɪʃənz (i1 n v e2 s t i g ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll, #496 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
究明[きゅうめい, kyuumei] TH: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง  EN: investigation
研究[けんきゅう, kenkyuu] TH: สำรวจค้นคว้า  EN: investigation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untersuchung {f}; Ermittlung {f} | Untersuchung an Ort und Stelleinvestigation | on-the-spot investigation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P) [Add to Longdo]
科学捜査[かがくそうさ, kagakusousa] (n) scientific crime detection; forensic investigation [Add to Longdo]
海洋調査船[かいようちょうさせん, kaiyouchousasen] (n) ocean investigation ship [Add to Longdo]
勘決[かんけつ, kanketsu] (n,vs) investigation and decision [Add to Longdo]
勘検[かんけん, kanken] (n,vs) investigation [Add to Longdo]
勘査[かんさ, kansa] (n) investigation [Add to Longdo]
勘審[かんしん, kanshin] (n) careful investigation [Add to Longdo]
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation [Add to Longdo]
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation [Add to Longdo]
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 investigation
   n 1: an inquiry into unfamiliar or questionable activities;
      "there was a congressional probe into the scandal" [syn:
      {probe}, {investigation}]
   2: the work of inquiring into something thoroughly and
     systematically [syn: {investigation}, {investigating}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top