ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invariable

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invariable-, *invariable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invariable(adj) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, See also: สม่ำเสมอ, Syn. unalterable, unvarying, Ant. changing
invariable(n) สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: สิ่งคงที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invariable(อินแวร์'ระเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่เปลี่ยนแปลง,คงที่,ถาวร,สม่ำเสมอ, Syn. unvarying

English-Thai: Nontri Dictionary
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,สม่ำเสมอ,นิจสิน,คงที่,ถาวร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงที่[khongthī] (adj) EN: fixed ; stable  FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable
ตายตัว[tāitūa] (adj) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible  FR: fixe ; invariable

CMU English Pronouncing Dictionary
INVARIABLE IH2 N V EH1 R IY0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invariable (j) ˈɪnvˈɛəʳrɪəʳbl (i1 n v e@1 r i@ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一定不変[いっていふへん, itteifuhen] (n) invariable; permanent [Add to Longdo]
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting [Add to Longdo]
判で押したような[はんでおしたような, handeoshitayouna] (exp) stereotyped; invariable; like clockwork [Add to Longdo]
不変量[ふへんりょう, fuhenryou] (n) constant; invariable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invariable
   adj 1: not liable to or capable of change; "an invariable
       temperature"; "an invariable rule"; "his invariable
       courtesy" [ant: {variable}]
   n 1: a quantity that does not vary [syn: {constant}, {constant
      quantity}, {invariable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top