ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrude

IH2 N T R UW1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrude-, *intrude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrude(vi) บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. encroach, trespass, butt in
intrude(vt) บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. invade
intrude on(phrv) ก้าวก่าย, See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม, Syn. intrude into, obtrude on
intrude into(phrv) บุกรุกเข้าไป, See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป, Syn. intrude on, obtrude on
intrude upon(phrv) ก้าวก่าย, See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม, Syn. intrude into, obtrude on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere, invade, obtrude

English-Thai: Nontri Dictionary
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intruder(n) ผู้บุกรุก,ผู้ก้าวร้าว,ผู้ก้าวก่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intrudeA tall man intruded into my apartment with a gun.
intrudeBill was killed by an intruder.
intrudeBy and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy.
intrudeDon't intrude on her privacy.
intrudeDon't intrude your opinions on others.
intrudeHe intruded on her privacy.
intrudeI do not like anyone to intrude when I am working.
intrudeI don't want to intrude on them if they're busy.
intrudeReporters do not hesitate to intrude on one privacy.
intrudeTake care not to intrude upon her privacy.
intrudeThe dogs barked furiously at the intruder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ่น(v) intrude violently, See also: rush in, dash, Example: เขาแพ่นเข้าไปถึงห้องแต่งตัวของเธอจนทำให้เธอตกใจร้องเอะอะโวยวาย, Thai Definition: พรวดพราดเข้าไป
ละลาบละล้วง(v) intrude, See also: take liberties, trespass, offend, Syn. ล่วงเกิน, Example: แม่เลี้ยงละลาบละล้วง เข้าไปถึงในห้องนอนของเขา
เจ๋อ(v) poke one's nose into other affair, See also: intrude, dare, meddle, interfere, Syn. เสนอหน้า, เจ๋อเจอะ, สะเออะ, Example: เขาเจ๋อไปหาท่านนายกรัฐมนตรี, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ไม่สมควรเมื่อเขาไม่ต้องการหรือมิได้เรียกหา
ทะลึ่ง(v) intrude, See also: shoot up, spring up, soar, Syn. ทะยาน, พรวดพราด, Example: เขาดำหายลงไปอีกครั้ง สักครู่ก็ทะลึ่งขึ้นมาจากน้ำ สะบัดหัวจนน้ำฟุ้งกระจาย, Thai Definition: ถีบตัวพรวดขึ้นมา, เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตา
รุกล้ำ(v) trespass, See also: intrude, encroach on, invade, Example: ในพ.ศ. 2437 รัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนได้รุกล้ำอธิปไตยของประเทศสยาม โดยส่งกองทัพเข้ายึดครองจังหวัดพระตะบอง
กล้ำกราย(v) intrude, See also: come near, Syn. เข้ามา, ล่วงล้ำ, ใกล้เข้ามา, Example: นับแต่เกิดความขัดแย้งกับคนในบ้านเขาไม่เคยกล้ำกรายมาอีกเลย
จาบจ้วง(v) encroach, See also: intrude, trespass, Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ, Example: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก, Thai Definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา
เสือก(v) butt in, See also: intrude, Syn. แส่, ยุ่ง, จุ้น, สะเออะ, ละลาบละล้วง, Example: อย่ามาเสือกเรื่องฉันได้ไหม, Thai Definition: เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น
แหยม(v) interfere, See also: intrude, poke (into), meddle, Syn. ยุ่ง, เสือก, สะเออะ, Example: ถ้าเขาแหยมเข้ามาจะถูกทำร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[buk] (v) EN: trespass ; intrude ; penetrate  FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[bukruk] (v) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach  FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
จาบ[jāp] (v) EN: encroach ; intrude
จู่โจม[jūjōm] (v) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack
รบกวน[ropkūan] (v) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude  FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; tanner (fam.)
รุกล้ำ[ruklam] (v) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade  FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[rukrān] (v) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into  FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
เสือก[seūak] (v) EN: butt in ; intrude  FR: mettre son nez
ถลำ[thalam] (v) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRUDE IH2 N T R UW1 D
INTRUDED IH2 N T R UW1 D AH0 D
INTRUDER IH2 N T R UW1 D ER0
INTRUDES IH2 N T R UW1 D Z
INTRUDERS IH2 N T R UW1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrude (v) ˈɪntrˈuːd (i1 n t r uu1 d)
intruded (v) ˈɪntrˈuːdɪd (i1 n t r uu1 d i d)
intruder (n) ˈɪntrˈuːdər (i1 n t r uu1 d @ r)
intrudes (v) ˈɪntrˈuːdz (i1 n t r uu1 d z)
intruders (n) ˈɪntrˈuːdəz (i1 n t r uu1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入侵者[rù qīn zhě, ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄜˇ, ] intruder, #43,226 [Add to Longdo]
挤入[jǐ rù, ㄐㄧˇ ㄖㄨˋ, / ] intrude, #47,585 [Add to Longdo]
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, ] intruder; invader, #143,127 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し掛ける;押掛ける;押しかける[おしかける, oshikakeru] (v1,vi) to intrude on [Add to Longdo]
出しゃばる[でしゃばる, deshabaru] (v5r,vi) to intrude; to butt in [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider [Add to Longdo]
潜入者[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator [Add to Longdo]
姫蟻[ひめあり;ヒメアリ, himeari ; himeari] (n) (uk) Monomorium intrudens (species of ant) [Add to Longdo]
乱入者[らんにゅうしゃ, rannyuusha] (n) intruder [Add to Longdo]
闖入者[ちんにゅうしゃ, chinnyuusha] (n) intruder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrude
   v 1: enter uninvited; "They intruded on our dinner party"; "She
      irrupted into our sitting room" [syn: {intrude}, {irrupt}]
   2: enter unlawfully on someone's property; "Don't trespass on my
     land!" [syn: {trespass}, {intrude}]
   3: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
     nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in}, {pry},
     {nose}, {poke}]
   4: thrust oneself in as if by force; "The colors don't intrude
     on the viewer" [syn: {intrude}, {obtrude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top