ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introspection

IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introspection-, *introspection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introspection(n) การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง, Syn. self-examination, soul-searching

English-Thai: Nontri Dictionary
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introspectionวิธีพินิจภายใน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROSPECTION IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTION IH2 N T R OW0 S P EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspection (n) ˌɪntrəspˈɛkʃən (i2 n t r @ s p e1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
反躬自问[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] introspection; to ask oneself, #155,444 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstprüfung {f}; Selbstbeobachtung {f} | Selbstprüfungen {pl}introspection | introspections [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観心[かんじん, kanjin] (n) {Buddh} introspection [Add to Longdo]
内観[ないかん, naikan] (n,vs) introspection [Add to Longdo]
内省[ないせい, naisei] (n,vs) introspection; reflection on one's self; (P) [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introspection
   n 1: the contemplation of your own thoughts and desires and
      conduct [syn: {introspection}, {self-contemplation}, {self-
      examination}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top