ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intriguing

IH2 N T R IY1 G IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intriguing-, *intriguing*, intrigu
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intriguing(n, adj) น่าทึ่ง, เต็มไปด้วยเลห์, อย่างมีสเนห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRIGUING IH2 N T R IY1 G IH0 NG
INTRIGUINGLY IH2 N T R IY1 G IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intriguing (v) ˈɪntrˈiːgɪŋ (i1 n t r ii1 g i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそられる[sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intriguing
   adj 1: disturbingly provocative; "an intriguing smile" [syn:
       {challenging}, {intriguing}]
   2: capable of arousing interest or curiosity; "our team came up
     with some most intriguing finds"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top