ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intransigent

IH2 N T R AE1 N S AH0 JH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intransigent-, *intransigent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intransigent(n) คนที่ไม่ยอมประนีประนอม
intransigent(adj) เปลี่ยนยาก, See also: หัวแข็ง, ไม่ยอมประนีประนอม, ดื้อดึง, Syn. uncompromising, stubborn, obstinate, Ant. compromising, docile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intransigent(อินแทรน'ซิเจินทฺ) adj. ไม่ประนีประนอม,ไม่ยอม,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ดื้อ,หัวแข็ง., Syn. uncompromising

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intransigentไม่ยอมอ่อนข้อ [ดู irreconcilable ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ประนีประนอม[mai pranīpranøm] (adj) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent  FR: inflexible

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRANSIGENT IH2 N T R AE1 N S AH0 JH AH0 N T
INTRANSIGENT IH2 N T R AE1 N Z AH0 JH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intransigent (j) ˈɪntrˈænsɪʤənt (i1 n t r a1 n s i jh @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intransigent
   adj 1: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; "he is
       adamant in his refusal to change his mind"; "Cynthia was
       inexorable; she would have none of him"- W.Churchill; "an
       intransigent conservative opposed to every liberal
       tendency" [syn: {adamant}, {adamantine}, {inexorable},
       {intransigent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top