ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intranet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intranet-, *intranet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Intranet(n) เครือข่ายที่คล้ายกับอินเตอร์เนตขนาดย่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intranetอินทราเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intranetอินทราเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intranetอินทราเน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Intranets (Computer networks)อินทราเน็ต (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It captured administrative domain credentials and converted the entire intranet into a botnet.มันอ่านจับหลักญานยืนยันของ ผู้ควบคุม แล้วเปลี่ยนเครือข่ายอินทราเน็ต ทั้งหมดเป็นบ็อตเน็ต Taking Account (2011)
Due to the impact of the Fun Working project, in order to communicate with the staff directly, we implemented an intranet system within the company.เนื่องจากผลกระทบของโครงการทำงานให้มีความสุข เพื่อจะสื่อสารกับพนักงานโดยตรง พวกเราจึงส่งเสริมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท Protect the Boss (2011)
Prince Oedipus just granted me access to the Grayson Global intranet to snoop for him.แดเนียลเพิ่งจะให้ฉันเข้าระบบ ภายในของ Grayson Global เพื่อที่จะสอดแนมให้เขา Power (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业内网路[qǐ yè nèi wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄋㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] intranet; company-internal network [Add to Longdo]
内部网[nèi bù wǎng, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄨㄤˇ, / ] intranet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intranet {n} [comp.]intranet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントラ[intora] (n) (abbr) (See イントラネット) Intranet [Add to Longdo]
イントラネット[intoranetto] (n) {comp} Intranet [Add to Longdo]
イントラネットウェア[intoranettouea] (n) {comp} IntranetWare [Add to Longdo]
ネットワーク内[ネットワークない, nettowa-ku nai] (n,adj-no) {comp} intranetwork [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
ネットワーク内[ネットワークない, nettowa-ku nai] intranetwork (a-no) [Add to Longdo]
イントラネットウェア[いんとらねっとうえあ, intoranettouea] IntranetWare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  intranet
      n 1: a restricted computer network; a private network created
           using World Wide Web software

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top