ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intractable

IH2 N T R AE1 K T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intractable-, *intractable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intractable(adj) ซึ่งยากที่จะรักษา
intractable(adj) ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก, Syn. stubborn, obstinate, perverse, Ant. docile, tractable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intractable(อินแทรค'ทะเบิล) adj. ไม่เชื่อง,ดื้อ,หัวแข็ง,ว่ายาก,ควบคุมยาก,รักษาได้ยาก., See also: intractability n. intractably adv., Syn. stubborn, Ant. docile, compliant

English-Thai: Nontri Dictionary
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intractable ulcerแผลเปื่อยหายยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intractableที่ไม่ตอบ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือขอ(adj) incorrigible, See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: โรงเรียนเอกชนในบางแก้วขึ้นชื่อลือชาในแง่เป็นแหล่งรวมพวกเด็กเหลือขอ, Thai Definition: ที่เอาไว้ไม่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (v) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable  FR: être un bon à rien
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[leūakhø] (adj) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant  FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
สอนยาก[søn yāk] (v, exp) EN: intractable

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRACTABLE IH2 N T R AE1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intractable (j) ˌɪntrˈæktəbl (i2 n t r a1 k t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unlösbar {adj} (Konfilkt)intractable (conflict) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角角しい;角々しい[かどかどしい, kadokadoshii] (adj-i) intractable; angular [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intractable
   adj 1: not tractable; difficult to manage or mold; "an
       intractable disposition"; "intractable pain"; "the most
       intractable issue of our era"; "intractable metal" [ant:
       {manipulable}, {tractable}]

Are you satisfied with the result?Discussions