ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intolerance

IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intolerance-, *intolerance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intolerance(n) การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป, See also: ใจแคบ, Syn. bigotry, narrow-mindedness, Ant. tolerance
intolerance(n) การแพ้ยาหรืออาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry, rigidity, Ant. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intoleranceความไม่ทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTOLERANCE IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intolerance (n) ˈɪntˈɒlərəns (i1 n t o1 l @ r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントレランス[intoreransu] (n) intolerance [Add to Longdo]
乳糖不耐症[にゅうとうふたいしょう, nyuutoufutaishou] (n) lactose intolerance [Add to Longdo]
不寛容[ふかんよう, fukanyou] (n) intolerance [Add to Longdo]
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intolerance
   n 1: impatience with annoyances; "his intolerance of
      interruptions"
   2: unwillingness to recognize and respect differences in
     opinions or beliefs [ant: {tolerance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top