ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intolerably

IH2 N T AA1 L ER0 AH0 B L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intolerably-, *intolerably*, intolerab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intolerably(adv) อย่างเหลือที่จะทนได้, See also: อย่างเต็มทน, Syn. unbearably, Ant. tolerably

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intolerablyHis speech was intolerably dull.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือทน(adv) intolerably, See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาโพล่งออกมาอย่างเหลือทน จนเพื่อนๆ ในห้องเงียบกริบ, Thai Definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
เหลือทน[leūathon] (adv) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance

CMU English Pronouncing Dictionary
INTOLERABLY IH2 N T AA1 L ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intolerably (a) ˈɪntˈɒlərəbliː (i1 n t o1 l @ r @ b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intolerably
   adv 1: to an unacceptable degree; "The percentage of lead in our
       drinking water is unacceptably high" [syn:
       {unacceptably}, {intolerably}] [ant: {acceptably}, {so-
       so}, {tolerably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top