ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intestine

IH2 N T EH1 S T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intestine-, *intestine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intestine(adj) เกี่ยวกับเรื่องภายใน, Syn. internal, domestic, Ant. external
intestine(n) ลำไส้, See also: ไส้, Syn. intestines

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intestine(อินเทส'ทิน) n. ลำไส้. adj. ภายในประเทศ,เกี่ยวกับเรื่องภายใน, Syn. internal
large intestineลำไส้ใหญ่
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine

English-Thai: Nontri Dictionary
intestine(n) ลำไส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intestine; bowelลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intestineลำไส้, อวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหาร ต่อจากกระเพาะอาหารไปจนถึงทวารหนัก มี  2 ตอน คือ ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intestine Channel of Hand, Largeเส้นสำไส้ใหญ่ของมือ [การแพทย์]
Intestine Channel of Hand, Smallเส้นลำไส้เล็กของมือ [การแพทย์]
Intestine, Largeลำไส้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Intestine, Largeลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Intestine, Smallลำไส้เล็ก [TU Subject Heading]
Intestine, Smallลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Intestine, Small, Upperลำไส้เล็กส่วนบน [การแพทย์]
Intestinesลำไส้ [TU Subject Heading]
Intestinesลำไส้เล็ก, ลำไส้, ทางเดินอาหารส่วนปลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those pig intestines are good for you.ใส้หมูเป็นของดีสำหรับแก Art of Fighting (2006)
If his intestines look like I think they will, that's gonna take first priority.ถ้าลำไส้ของเขาเป็นเหมือนที่ผมคิด งั้นเขาก็มีสิทธิก่อนตามลำดับ Kung Fu Fighting (2007)
and both his stomach and intestines were completely empty.ทั้งกระเพาะและลำใส้ของเขา ไม่มีอะไรเลย The Instincts (2008)
The gutting causes the intestines to spill out.การคว้านท้องเป็นสาเหตุทำให้ไส้ไหลออกมา 52 Pickup (2008)
It's using her intestine as a blood supply.มันใช้ลำไส้เธอเป็นที่สูบเลือด Dying Changes Everything (2008)
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก Dying Changes Everything (2008)
We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to the surface.เราจะสอดท่อที่มีแสงเข้าไปทางทวารหนัก ผ่านลำไส้ใหญ่จนเราพบganglioma Dying Changes Everything (2008)
Push the wall of the intestine toward the skin.ดันผนังลำไส้ ขึ้นมาชนผิวหนัง Dying Changes Everything (2008)
- I see your intestines and intentions.- ฉันเห็นลำไส้และเจตนาของนาย Pineapple Express (2008)
Your son drew small intestines on the end of a stick.ลูกชายคุณวาดคนถูกแทงไส้ไหล A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I'll make sure that you won't be able to eat intestines with that mouth ever again.และนายเอง ก็ไม่เคยกินเนื้อเหมือนกันนั่นแหละ Episode #1.9 (2009)
I ate intestines or gopchang with them,แล้วยังกินผ้าขี้ร้ง ขี้ริ้ว อะไรนั่น Episode #1.9 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำไส้(n) intestine, Syn. ไส้, Example: เมื่ออาหารผ่านจากกระเพาะเข้าไปในลำไส้จะถูกย่อยโดยเอนไซม์อะมิเลสทันที, Count Unit: ขด, ท่อน, Thai Definition: ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อย ดูดซึมอาหารและน้ำ พักและขับถ่ายกากอาหาร
ไส้(n) intestine, Syn. ลำไส้, Example: เขาถูกแทงจนไส้ไหลออกมา, Count Unit: ขด, ท่อน, Thai Definition: ส่วนของทางเดินอาหาร ซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อยดูดซึมอาหารและน้ำ พักและขับถ่ายกากอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำไส้[lamsai] (n) EN: intestine  FR: intestin [m]
ลำไส้เล็ก[lamsai lek] (n, exp) EN: small intestine  FR: intestin grêle [m]
ลำไส้ใหญ่[lamsai yai] (n, exp) EN: large intestine  FR: gros intestin [m]
ผ้าขี้ริ้ว[phākhīriū] (n) EN: cow's intestine ; ox tripes  FR: tripes de boeuf
ไส้[sai] (n) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails  FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]
ไส้ไก่[saikai] (n) EN: chicken intestine ; chicken innards

CMU English Pronouncing Dictionary
INTESTINE IH2 N T EH1 S T AH0 N
INTESTINE IH2 N T EH1 S T AY2 N
INTESTINES IH2 N T EH1 S T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intestine (n) ˈɪntˈɛstɪn (i1 n t e1 s t i n)
intestines (n) ˈɪntˈɛstɪnz (i1 n t e1 s t i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] intestines, #4,878 [Add to Longdo]
肠道[cháng dào, ㄔㄤˊ ㄉㄠˋ, / ] intestines; gut, #10,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しろ[shiro] (n) intestine (yakitori) [Add to Longdo]
胃腸[いちょう, ichou] (adj-na,n,adj-no) stomach; gastrointestine; (P) [Add to Longdo]
宿便[しゅくべん, shukuben] (n) feces contained long in the intestines; fecal stasis; coprostasis [Add to Longdo]
小腸[しょうちょう, shouchou] (n) small intestine [Add to Longdo]
大腸[だいちょう(P);おおわた(ok), daichou (P); oowata (ok)] (n,adj-no) large intestine; large bowel; colon; (P) [Add to Longdo]
[ちょう(P);はらわた;わた, chou (P); harawata ; wata] (n) guts; bowels; intestines; (P) [Add to Longdo]
腸内[ちょうない, chounai] (n,adj-no) intestinal; inside the intestines [Add to Longdo]
腸捻転[ちょうねんてん, chounenten] (n) volvulus; twisted loop in intestine [Add to Longdo]
内臓[ないぞう, naizou] (n,adj-no) internal organs; intestines; viscera; (P) [Add to Longdo]
白もつ;白臓[しろもつ, shiromotsu] (n) internal organs such as intestines used as food [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  intestine
      n 1: the part of the alimentary canal between the stomach and
           the anus [syn: {intestine}, {bowel}, {gut}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top