ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interviewee

IH2 N T ER0 V Y UW0 IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interviewee-, *interviewee*
English-Thai: Longdo Dictionary
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, See also: A. interviewer

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERVIEWEE IH2 N T ER0 V Y UW0 IY1
INTERVIEWEES IH2 N T ER0 V Y UW0 IY1 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
面接者[めんせつしゃ, mensetsusha] (n) (1) interviewer; (2) interviewee [Add to Longdo]
面接受験者[めんせつじゅけんしゃ, mensetsujukensha] (n) interviewee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  interviewee
      n 1: a person who is interviewed

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top