ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interrogate

IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interrogate-, *interrogate*
Possible hiragana form: いんてっろがて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interrogate(vi) ซักถาม, See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม, Syn. query, question, investigate, Ant. answer, reply
interrogate(vt) ซักถาม, See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม, Syn. query, question, investigate, Ant. answer, reply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interrogate(อินเทอ'ระเกท) vt.,vi. สอบถาม,ซักถาม,ซักไซ้., See also: interrogatingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งกระทู้(v) interrogate, See also: quiz, question, query, Syn. ซักถาม, ถาม, Example: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม, Thai Definition: ยกประเด็นถาม
สอบปากคำ(v) interrogate, See also: inquire, ask, Syn. ไต่สวน, สอบสวน
ฟอกซัก(v) interrogate, See also: investigate, grill, question, Syn. ซักฟอก, Example: ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ, Thai Definition: ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
ซักไซ้(v) interrogate, See also: ask, question closely, inquire, Syn. ถาม, ซัก, คาดคั้น, ซักถาม, สืบสาว, ไต่ถาม, ซักไซ้ไล่เลียง, Ant. ตอบ, Example: เขาซักไซ้จากผู้รู้ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ซักฟอก(v) question, See also: interrogate, ask, Syn. สอบสวน, สอบปากคำ, คาดคั้น, ซักถาม, Example: คณะกรรมการรัฐสภาซักฟอกรัฐมนตรีเรื่องการวางระเบิดในภาคใต้, Thai Definition: ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
ซักถาม(v) question, See also: interrogate, inquire, ask, Syn. ไต่ถาม, ซักไซ้, Ant. ตอบ, Example: นักเรียนซักถามอาจารย์เรื่องการหักเหของแสงในน้ำ
ซัก(v) question, See also: interrogate, ask, query, inquire, Syn. ถาม, ซักถาม, สอบถาม, สอบสวน, ไต่ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้จัดการซักลูกน้องว่ามีปัญหาหนักใจในเรื่องการทำงานหรือไม่, Thai Definition: ไล่เลียงให้กระจ่างแจ้ง
ซักไซ้ไล่เลียง(v) interrogate, See also: ask, question closely, inquire, investigate, enquire, Syn. ซัก, ซักถาม, ซักไซ้, Ant. ตอบ, Example: เอกพงษ์ปล่อยให้พวกเขาซักไซ้ไล่เลียงกันเอาเอง
สอบปากคำ(v) question, See also: interrogate, ask, investigate, explore, inspect, scrutinize, search, inquire, enquire, Syn. สอบสวน, Thai Definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่
สอบสวน(v) question, See also: interrogate, ask, detect, discover, search, investigate, inspect, inquire, enquire, Syn. สอบปากคำ, Example: ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา, Thai Definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินการสอบสวน[damnoēnkān søpsūan] (v, exp) EN: interrogate ; examine
ฟอกซัก[føksak] (v) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question  FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
กระทู้[krathū] (v) EN: question ; query ; interrogate ; quizz ; call to account  FR: questionner ; interroger
ซัก[sak] (v) EN: question ; interrogate  FR: questionner
ซักฟอก[sakføk] (v) EN: question ; interrogate ; ask ; prosecute  FR: cuisiner (fam.)
ซักถาม[sakthām] (v) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry  FR: questionner ; interroger
สืบพยาน[seūp phayān] (v, exp) EN: examine witnesses ; examine a witness ; interrogate a witness
สอบปากคำ[søppākkham] (v) EN: interrogate ; question  FR: interroger
สอบพยาน[søpphayān] (n) EN: make a preliminary examination of witnesses ; interrogate a witness  FR: analyser les témoignages
สอบถาม[søpthām] (v) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry  FR: se renseigner ; demander

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERROGATE IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T
INTERROGATED IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interrogate (v) ˈɪntˈɛrəgɛɪt (i1 n t e1 r @ g ei t)
interrogated (v) ˈɪntˈɛrəgɛɪtɪd (i1 n t e1 r @ g ei t i d)
interrogates (v) ˈɪntˈɛrəgɛɪts (i1 n t e1 r @ g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讯问[xùn wèn, ㄒㄩㄣˋ ㄨㄣˋ, / ] interrogate; ask about, #20,871 [Add to Longdo]
盘问[pán wèn, ㄆㄢˊ ㄨㄣˋ, / ] interrogate; cross-examine; inquire, #27,323 [Add to Longdo]
审问[shěn wèn, ㄕㄣˇ ㄨㄣˋ, / ] interrogate; examine; question, #27,968 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interrogate
   v 1: transmit (a signal) for setting off an appropriate
      response, as in telecommunication
   2: pose a series of questions to; "The suspect was questioned by
     the police"; "We questioned the survivor about the details of
     the explosion" [syn: {interrogate}, {question}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top