ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interplanetary

IH2 N T ER0 P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interplanetary-, *interplanetary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interplanetary(adj) ระหว่างดาวเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interplanetary voyagesการท่องอวกาศ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPLANETARY IH2 N T ER0 P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interplanetary (j) ˌɪntəplˈænɪtriː (i2 n t @ p l a1 n i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行星际[xíng xīng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] interplanetary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  interplanetary
      adj 1: between or among planets; "interplanetary travel"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top