ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internationalization

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internationalization-, *internationalization*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internationalization(n) การทำให้เป็นสากล, Syn. globalization

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
internationalization; internationalisationสากลวิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
internationalization; internationalisationสากลวิวัตน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internationalizationThus, internationalization has become a fashionable slogan for the Japanese.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำให้เป็นสากล[kān thamhai pen sākon] (n, exp) EN: internationalization ; globalization  FR: internationalisation [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターナショナライゼーション;インターナショナリゼーション[inta-nashonaraize-shon ; inta-nashonarize-shon] (n) {comp} internationalization [Add to Longdo]
国際化[こくさいか, kokusaika] (n,vs) internationalization; internationalisation; i18n (in IT); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  internationalization
      n 1: the act of bringing something under international control
           [syn: {internationalization}, {internationalisation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top