ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interminably

IH2 N T ER1 M AH0 N AH0 B L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interminably-, *interminably*, interminab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interminably[ADV] อย่างยืดยาด, See also: อย่างไม่รู้จักจบสิ้น, Syn. diffusely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, William, though it's shockingly clear who the winner is, would you do the honors, and unlike that interminably long voting montage at the end of Lincoln, let's make this fast.ดังนั้น วิลเลี่ยม ยังไงก็ตาม มันเห็นชัด ๆ อยู่แล้วว่าใครคือผู้ชนะ ช่วยซื่อสัตย์กันหน่อย Feud (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้จบ[ADV] endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่สิ้นสุด, Example: การแก้ปัญหาไม่ได้ผลจึงเกิดปัญหาแบบนี้อย่างไม่รู้จบ
ไม่รู้วาย[ADV] endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, Example: หล่อนยังนึกถึงบุญคุณของอาจารย์อย่างไม่รู้วาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร่ำ[v.] (phram) EN: talk interminably ; harp on   FR: parler interminablement ; s'étendre ; rabâcher
พรำ[v.] (phram) EN: drizzle interminably   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERMINABLY    IH2 N T ER1 M AH0 N AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interminably    (a) ˈɪntˈɜːʴmɪnəbliː (i1 n t @@1 m i n @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
果てし無く;果てしなく[はてしなく, hateshinaku] (adv) eternally; interminably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interminably
   adv 1: all the time; seemingly without stopping; "a theological
       student with whom I argued interminably"; "her nagging
       went on endlessly" [syn: {interminably}, {endlessly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top