ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interchangeable

IH2 N T ER0 CH EY1 N JH AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interchangeable-, *interchangeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interchangeable(adj) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้, See also: ซึ่งสลับกันได้, Syn. exchangeable

English-Thai: Nontri Dictionary
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้,แลกเปลี่ยนกัน,แลกกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interchangeable-สับเปลี่ยนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interchangeable Facingหน้าฟัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลับกันได้[salap kan dāi] (adj) EN: interchangeable  FR: interchangeable

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERCHANGEABLE IH2 N T ER0 CH EY1 N JH AH0 B AH0 L
INTERCHANGEABLE IH2 N ER0 CH EY1 N JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interchangeable (j) ˌɪntətʃˈɛɪnʤəbl (i2 n t @ ch ei1 n jh @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] (n) {comp} interchangeable product [Add to Longdo]
類義語[るいぎご, ruigigo] (n) {ling} (See 同義語) quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable) [Add to Longdo]
類語[るいご, ruigo] (n) {ling} quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interchangeable
   adj 1: (mathematics, logic) such that the arguments or roles can
       be interchanged; "the arguments of the symmetric
       relation, `is a sister of,' are interchangeable"
   2: capable of replacing or changing places with something else;
     permitting mutual substitution without loss of function or
     suitability; "interchangeable electric outlets"
     "interchangeable parts" [syn: {exchangeable},
     {interchangeable}, {similar}, {standardized}, {standardised}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top