ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intensively

IH2 N T EH1 N S IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensively-, *intensively*, intensive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensively(adv) อย่างคร่ำเคร่ง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่, Syn. concentratedly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจาะ[jǿ] (v, exp) EN: study intensively  FR: étudier en profondeur
ค้นคว้า[khonkhwā] (v) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out  FR: faire des recherches ; creuser (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSIVELY IH2 N T EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensively (a) ˈɪntˈɛnsɪvliː (i1 n t e1 n s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  intensively
      adv 1: in an intensive manner; "he studied the snake
             intensively"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top