ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intensiv

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensiv-, *intensiv*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensive(adj) เข้มข้น, See also: เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม, Syn. arduous, laberious, oppressive, Ant. easy, simple
intensive(adj) ละเอียดถี่ถ้วน
intensively(adv) อย่างคร่ำเคร่ง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่, Syn. concentratedly

English-Thai: Nontri Dictionary
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intensive-เข้ม, -แรงจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intensive care unit (ICU)หน่วยอภิบาล (ไอซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensiveอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น [การแพทย์]
intensive agricultureintensive agriculture, การเกษตรมุ่งเน้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Intensive Careการวางแผนบริหารยาและดูแล [การแพทย์]
Intensive care unitsหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Intensive Care Unitsหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก, หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก, ห้องพักผู้ป่วย, ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน, ห้องไอซียู, ห้องผู้ป่วยอาการหนัก, ห้องบำบัดพิเศษ, หน่วยบำบัดพิเศษ, หออภิบาล, ห้องอภิบาลผู้ป่วย, หอผู้ป่วยหนัก, ห้องที่มีการดูแลเป็นพิเศษ, ห้องผู้ป่วยหนัก, [การแพทย์]
Intensive Care Units, Cardiovascularหน่วยผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Intensive Care Units, Generalหอผู้ป่วยหนักทั่วไป [การแพทย์]
Intensive Care Units, Medicalหอผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม [การแพทย์]
Intensive Care Units, Neonatalห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Intensive Care Units, Pediatricหอผู้ป่วยหนักทางกุมารเวชศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intensivExtensive reading is as important as intensive reading.
intensivSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.
intensivThe intensive course did marvels for my French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอซียู(n) intensive care unit, See also: ICU, Syn. ห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล
แผนกผู้ป่วยหนัก(n) intensive care unit, See also: ICU, Syn. ไอซียู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ทุนมาก[chai thun māk] (adj) EN: capital-intensive
เจาะ[jǿ] (v, exp) EN: study intensively  FR: étudier en profondeur
การขยายกิจการ[kān khayāi kitjakān] (n, exp) EN: expansion growth ; intensive growth
ค้นคว้า[khonkhwā] (v) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out  FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
แผนกผู้ป่วยหนัก[phanaēk phūpūay nak] (n, exp) EN: intensive care unit; ICU  FR: unité de soins intensifs [f]
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete  FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
ถี่[thī] (adj) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced  FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSIVE IH2 N T EH1 N S IH0 V
INTENSIVELY IH2 N T EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensive (j) ˈɪntˈɛnsɪv (i1 n t e1 n s i v)
intensively (a) ˈɪntˈɛnsɪvliː (i1 n t e1 n s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精耕细作[jīng gēng xì zuò, ㄐㄧㄥ ㄍㄥ ㄒㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] intensive farming, #44,811 [Add to Longdo]
精读[jīng dú, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ, / ] intensive reading; peruse; perusal, #46,260 [Add to Longdo]
加护[jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, / ] intensive care (in hospital) [Add to Longdo]
加护病房[jiā hù bìng fáng, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, / ] intensive care (in hospital) [Add to Longdo]
特别护理[tè bié hù lǐ, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] intensive care [Add to Longdo]
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] intensive care department (of hospital) [Add to Longdo]
精读课[jīng dú kè, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ ㄎㄜˋ, / ] intensive reading course [Add to Longdo]
重病特护[zhòng bìng tè hù, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] intensive care [Add to Longdo]
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] intensive care department (of hospital) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intensivanbau {m} (Landwirtschaft)intensive crop cultivation [Add to Longdo]
Intensivierung {f}intensification [Add to Longdo]
Intensivierung {f} der Bemühungenstepping up of efforts [Add to Longdo]
Intensivprogramm {n}crash programme [Add to Longdo]
intensiv; stark; hochgradig {adj} | intensiver | am intensivstenintense | more intense | most intense [Add to Longdo]
intensivintensive [Add to Longdo]
intensiv; scharf {adj}acute [Add to Longdo]
intensiv {adv}intensely [Add to Longdo]
intensiv {adv}intensively [Add to Longdo]
Intensivstation {f}ICU : intensive care unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテンシブ[intenshibu] (adj-na) intensive [Add to Longdo]
データインテンシブ[de-taintenshibu] (n) {comp} data intensive [Add to Longdo]
資本集約[しほんしゅうやく, shihonshuuyaku] (n,adj-f) capital intensive [Add to Longdo]
集中講義[しゅうちゅうこうぎ, shuuchuukougi] (n) closely-packed series of lectures; intensive course [Add to Longdo]
集中講座[しゅうちゅうこうざ, shuuchuukouza] (n) intensive course [Add to Longdo]
集中治療室[しゅうちゅうちりょうしつ, shuuchuuchiryoushitsu] (n) intensive care unit; ICU [Add to Longdo]
集中的[しゅうちゅうてき, shuuchuuteki] (adj-na) intensive; concentrated; focused [Add to Longdo]
集約[しゅうやく, shuuyaku] (n,vs) (1) intensive; (2) collect(ed); summarize(d); summarise(d); (P) [Add to Longdo]
集約的[しゅうやくてき, shuuyakuteki] (adj-na) intensive [Add to Longdo]
集約農業[しゅうやくのうぎょう, shuuyakunougyou] (n) intensive farming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データインテンシブ[でーたいんてんしぶ, de-taintenshibu] data intensive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top