ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intemperate

IH2 N T EH1 M P ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intemperate-, *intemperate*
Possible hiragana form: いんてんぺらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intemperate(adj) ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ, See also: ที่หลงระเริง, ไม่บังคับตัวเอง, ไม่ยับยั้งชั่งใจ, Syn. inebriated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte

English-Thai: Nontri Dictionary
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
INTEMPERATE IH2 N T EH1 M P ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intemperate (j) ˈɪntˈɛmpərət (i1 n t e1 m p @ r @ t)
intemperately (a) ˈɪntˈɛmpərətliː (i1 n t e1 m p @ r @ t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intemperate
   adj 1: (of weather or climate) not mild; subject to extremes;
       "an intemperate climate"; "intemperate zones" [ant:
       {temperate}]
   2: excessive in behavior; "intemperate rage" [ant: {temperate}]
   3: given to excessive indulgence of bodily appetites especially
     for intoxicating liquors; "a hard drinker" [syn:
     {intemperate}, {hard}, {heavy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top