ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insulting

IH2 N S AH1 L T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insulting-, *insulting*, insult
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insulting(adj) ซึ่งดูถูกดูแคลน, See also: ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน, Syn. abusive, insolent, offensive, Ant. complimentary, respectful
insultingly(adv) อย่างดูถูกดูแคลน, See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน, Syn. abusively, insolently, Ant. complimentarily, resectfully

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insultingDon't risk insulting your boss.
insultingI felt his silence insulting me.
insultingJim wants whipping for insulting me.
insultingShe could no longer put up with his insulting words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียบย่ำ(adv) disparagingly, See also: insultingly, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เธอไม่เคยให้กำลังใจผมเลย มีแต่พูดจาเหยียบย่ำให้ผมช้ำใจ, Thai Definition: อย่างแสดงอาการดูหมิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาดหัว[fāt hūa] (v, exp) EN: give with insulting intention
ประชด[prachot] (v) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language  FR: être sarcastique

CMU English Pronouncing Dictionary
INSULTING IH2 N S AH1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insulting (v) ˈɪnsˈʌltɪŋ (i1 n s uh1 l t i ng)
insultingly (a) ˈɪnsˈʌltɪŋliː (i1 n s uh1 l t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛮子[mán zi, ㄇㄢˊ ㄗ˙, / ] insulting term for south Chinese; southern barbarian; chap, #45,350 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べーっだ;べーだ[be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
パンピ;パンピー[panpi ; panpi-] (n) (abbr) (See 一般ピープル) common folk (somewhat insulting); commoner [Add to Longdo]
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (int,pn,adj-no) (uk) (See おのれ) (insulting) you (Hyougo Banshu dialect) [Add to Longdo]
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  insulting
      adj 1: expressing extreme contempt [syn: {contemptuous},
             {disdainful}, {insulting}, {scornful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top