ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insufferable

IH2 N S AH1 F ER0 AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insufferable-, *insufferable*
English-Thai: Nontri Dictionary
insufferable(adj) ทนไม่ได้,เหลืออด,กลั้นไม่ไหว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิรทุกข์(adj) insufferable, Ant. ทนทุกข์, Thai Definition: ไม่มีทุกข์

CMU English Pronouncing Dictionary
INSUFFERABLE IH2 N S AH1 F ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insufferable (j) ˈɪnsˈʌfrəbl (i1 n s uh1 f r @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insufferable
   adj 1: used of persons or their behavior; "impossible behavior";
       "insufferable insolence" [syn: {impossible},
       {insufferable}, {unacceptable}, {unsufferable}]

  

 
insufferable
 • (adj) ทนไม่ได้,เหลืออด,กลั้นไม่ไหว [Nontri]
 • /IH2 N S AH1 F ER0 AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪns'ʌfrəbl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top